Rodinná katechéza


Nedeľné katechézy pre rodiny začali vznikať počas pandémie s cieľom podporiť katechézu v rodinách počas lockdownov. Preto majú katechézy z tohto obdobia podobu domácej liturgie pre rodiny s menšími deťmi. V súčasnosti ich vo viacerých farnostiach využívajú aj ako inšpiráciu pri svätých omšiach za účasti detí. Vzhľadom na to je v novších menej námetov na tvorivú prácu v rodine a na druhej strane pribúdajú aktivity, ktoré je možné použiť aj v kostole či s väčším množstvom detí.

Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi (cca. prvý stupeň ZŠ) alebo širšia komunita pri svätých omšiach za účasti detí. Katechézy sledujú liturgický rok a vždy vychádzajú z nedeľného evanjelia. K dispozícii je metodika, zvyčajne aj pracovný list a prezentácia, všetko voľne dostupné

Katechézy sú zoradené podľa liturgického roku, aktuálnu nájdete na titulnej stránke. Písmená A, B a C označujú príslušný ročný cyklus, čísla vo formáte 01 / 02... zase týždeň. Ak potrebujete vedieť či je rok A, B alebo C, prípadne koľká nedeľa v ktorom liturgickom období práve nasleduje, dozviete sa to z kalendára na stránke https://lc.kbs.sk. Tam nájdete aj liturgické čítania na nedeľu.

Aktuálne (január 2023) je zverejnených cca. 120 nedeľných katechéz, chýbajúce, prevažne z roku A a C, vznikajú priebežne. Môže sa preto stať, že niektoré odkazy nie sú zatiaľ funkčné, verím však, že sa to čoskoro zmení :-)

Advent

Vianoce

Pôst

Veľká noc

Cezročné obdobie

Publikácie a pomôcky