Otázky

PÔST-02 PO: Lk 6, 36-38

Keď som si ráno čítal dnešnú evanjeliovú perikopu, nejako neodkladne sa mi tam natískali otázky. Asi takto:
  • Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Voči komu chceš, aby som bol dnes zvlášť milosrdný?
  • Nesúďte! Koho nemám dnes súdiť?
  • Neodsudzujte! Koho, Pane?
  • Odpúšťajte. Komu som ešte neodpustil?
  • Dávajte. Koho si želáš, aby som dnes obdaroval?
Zaujímavé otázky a ešte zaujímavejšie odpovede. Skús si ich položiť aj ty?

Publikácie a pomôcky