Príspevky

Na konci a na začiatku

Vstať, zobrať a ísť

Dve jaskyne

Včera sa preto narodil...

Vianočný príbeh, deň druhý

Ripičíp a odhodený meč

Vianoce 2013

Hlad...

Ako sa modlil žalmista

Boh s nami

Čo všetko treba pripraviť...

Nezaslúžené dary

Čakať

Našla si milosť. Počneš a porodíš.

Onemieť

Sen o Aslanovi

Podstatné sloveso

Korene a sloboda

Keď skončí otroctvo

Plná...

V jeho dňoch...

Deravá viera

Stane sa...

Publikácie a pomôcky