Našla si milosť. Počneš a porodíš.

ADV-20.12: Lk 1, 26-38

Uvažoval som nad slovami archanjela: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna...“ Gabriel uisťuje Máriu, že našla milosť u Pána. V čom tá spočíva? No určite vo veľkosti toho, ktorého privedie na svet, to je naša adventná téma. Ale milosťou, ktorú našla u Boha, je aj to, že počne a porodí!

Každá žena, ktorá počne a porodí, našla milosť u Pána, lebo cez ňu a jej manžela tvorí Boh nový život. Myslím, že by nás toto slovo malo viesť k aj väčšej praktickej úcte k ženám, ktoré nosia pod srdcom dieťa.

Publikácie a pomôcky