Hlad...

ADV-24.12.

Dnešná modlitba dňa je krátka. O to viac stojí za pozornosť:
Pane Ježišu, príď už a nemeškaj a svojím príchodom poteš a posilni tých, čo dôverujú v tvoju dobrotu. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.“
Ak sme čas adventu prežili trpezlivým čakaním a mlčanlivým načúvaním, potom sú v tejto chvíli naše srdcia hladné po Pánovi a táto starobylá modlitba je vyjadrením tejto stravujúcej túžby.
Ak bolo to mlčanlivé, načúvajúce čakanie zase raz priveľkou záťažou či komfortom, ktorý sme si nedopriali..., skúsme to aspoň dnes.
Príď, Pane Ježišu!

Publikácie a pomôcky