Ako sa modlil žalmista

ADV-23.12.

Modlitba. Tým slovom sme schopní označiť všeličo od slov, ktoré vychádzajú zo srdca, cez stav, keď slová nie sú potrebné, až po brblanie básničky, nad ktorej významom sme sa nikdy nezamysleli, výsledkom čoho sú brepty typu Bože, láska moja, teba ľutujem, preto svoje hriechy veľmi milujem... Inak v tých breptoch je niekedy kus pravdy, v tomto prípade žiaľ len v tej druhej časti.

Počúvajme, ako sa modlil žalmista: Ukáž mi Pane svoje cesty a a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. Modlí sa ako človek, ktorý nevie, kam z konopí, človek, ktorý má problém a Boha prosí o pomoc.
Dnešné prvé čítanie ukazuje na jednu z možností, ako Boh odpovedá. Hovorí: Ja vám pošlem proroka. Teda Boh odpovedá na naše otázky napríklad cez prorokov: tých starozákonných, ktorých svedectvo je v Biblii, tých novozákonných, ktorí sa do Biblie dostali tiež i cez prorokov dnešnej doby.
Ale čo z toho, že Boh odpovedá, keď ho nikto nepočúva?

Ukáž mi Pane svoje cesty a a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň...

Publikácie a pomôcky