Onemieť

ADV-19.12.: Lk 1, 5-25

Bezdetnému starcovi Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel s posolstvom: bezdetní neplodní budú požehnaní potomkom. Zaujala ma Zachariášova otázka: "Podľa čoho to poznám?"  Čudujem sa, že mu Gabriel neodpovedal s trochou iróne: "Napríklad podľa toho, že tvoja manželka sa trochu zaguľatí..." 
Ale možno Zachariášova otázka smerovala k niečomu dôležitejšiemu, než to, že bude otcom. Lebo Gabriel prichádza s dôležitejšou správou:
"On bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
Toto je dôležité. A spozná sa to ťažšie, než tehotenstvo neplodnej Alžbety. Zachariášovi sa však stane tá najlepšia vec, aká ho mohla postihnúť: onemie! Vďaka tomu prežije hlboký, deväťmesačný advent - mlčanlivé, radostné očakávanie.
Nie je v našej moci ohluchnúť ani umlčať všetkých okolo. Ale onemieť, to môžeme. A je to dôležitý adventný predpoklad.

Publikácie a pomôcky