Plná...

08. dec. - Nepoškvrnené počatie

Dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia patrí medzi najstaršie v Cirkvi. Slávi sa vlastne od nepamäti. Východné cirkvi od dávnych čias uctievajú Máriu ako Panhagiu – Celú Svätú. Západná Cirkev Márii zase priznáva titul Nepoškvrnená.
Bohoslužba slova ponúka stručný prehľad najdôležitejších udalostí spásy, aby na nich vysvetlila zmysel sviatku, ktorý slávime.
V prvom čítaní sme o hriechu prvých ľudí a o jeho dôsledku pre nás: z Božích úst zaznela predpoveď o večnom nepriateľstve medzi hadom – symbolom zla a ženou, medzi potomkami hada a ženy. No zároveň tu zaznieva aj nádej, že zo ženy sa raz narodí človek, ktorý tento kruh zla prelomí. Tou ženou, ktorú Božie slovo nazýva aj Nová Eva je Ježiš Kristus, nazývaný aj Nový Adam.
Máriu nazývame Nepoškrnenou preto, že Boh ju pred dávnymi vekmi ochránil pred dedičným hriechom. Vďaka tomu bola a je celá svätá. Anjel ju pri zvestovaní neoslovuje menom. Nehovorí jej: Pozdravujem ťa, Mária... Ale: Pozdravujem ťa, plná milosti! Pretože byť svätý znamená byť plný milosti.
A čím sme plní my?

Publikácie a pomôcky