Dve jaskyne

VIA-27.12. - Sv. Ján – evanjelista

Ježišov život z časti ohraničujú dve jaskyne, jaskyňa narodenia (betlehemská maštaľ) a jaskyňa hrobu (Boží hrob). K tej prvej nám treba ísť spolu s pastiermi a mágmi z ďalekého východu s vierou, že uvidíme Najväčšieho, ktorý sa stal Najmenším. K tej druhej nám treba bežať spolu s Petrom a Jánom, s vierou, že neuvidíme nič, pretože žiadna diera v zemi, zavalená kameňom, nemôže spútať Zmŕtvychvstalého.
Ján je svedkom toho, čo videl, aj čo nevidel, ako hovorí: „čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme.“
Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, čoho sa naše ruky dotýkali. To sú tri predmety nášho ohlasovania. Problém môže nastať v tom, čo počúvame, pozeráme a čoho sa dotýkame.

Publikácie a pomôcky