Deravá viera

Z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu...

ADV-01 PI

Takmer v každý deň prvého adventného týždňa zaznieva v prvom čítaní slovné spojenie v ten deň. Ktorý deň to má Izaiáš na mysli? Nuž deň, keď vstúpi do dejín mesiáš. O tom dni nám dnes hovorí: „V ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu.“
A vzápätí čítame evanjelium o dvoch slepcoch, ktorí uverili v moc Ježiša, Syna Dávidovho a z temnoty a hmly sa ich oči rozhliadli. 
Viera je podmienkou, bez nej Ježiš "nemôže" uzdravovať. Preto sa ich pýta: „Veríte, že to môžem urobiť?“ No ich viera je zvláštna. Veria jeho moci, ale neveria Jemu. Môže ich koľkokoľvek vyzývať, aby nateraz o svojom uzdravení a jeho zázraku mlčali...

Viera bez dôvery je deravá. Nestačí veriť jeho moci a s otvoreným náručím čakať a prijímať nezaslúžené dary. Byť kresťanom znamená aj veriť Jemu. Aj keď mlčí alebo káže mlčať.

Publikácie a pomôcky