Včera sa preto narodil...

VIA-26.12. Svätý Štefan

Asi by sme čakali, že ďalšie dni sviatkov narodenia Pána budú tiež zasvätené tejto téme. Miesto toho nasledujú sviatok mučeníka Štefana a apoštola Jána. A Betlehemské neviniatka. Tie síce patria do vianočného príbehu, ale tá krv ani veľmi nie.
A predsa to nie je omyl, všetko je ako má byť. Teda presnejšie ako to má byť pri kresťanskom slávení Vianočných sviatkov. Pekne to vysvetľuje responzóriový verš dnešného posvätného čítania (Liturgia hodín).
Včera sa na zemi narodil Pán, aby sa Štefan mohol narodiť pre nebo. Prišiel na svet, Aby Štefan mohol prísť do neba. Včera náš Kráľ vyšiel z panenského lona oblečený v rúchu ľudského tela a milostivo navštívil svet. Aby Štefan mohol prísť do neba.
Bez Kristovho narodenia by nebolo jeho smrti a vzkriesenia. A bez vzkriesenia by bolo všetko zbytočné! Hrdinská smrť Štefana, obeť, ktorú podstúpil Ján, vražda Betlehemských detí, hrdinské činy starozákonných Makabejcov, príkladný život Abraháma, Izáka a Jakuba, Sáry a Rebeky..., to všetko by malo zmysel len v tomto našom svete. Ale nič viac. Bez Kristovho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania by žiadny z tých životov, napriek svojej príkladnosti či hrdinskej smrti, nenaplnil zmysel svojej existencie: Byť navždy v spoločenstve s Bohom.
Včera sa na zemi narodil Pán, aby sa Štefan mohol narodiť pre nebo. Prišiel na svet, Aby Štefan mohol prísť do neba.

Publikácie a pomôcky