Boh s nami

ADV-04 A NE

Vlak zastavil v malej dedinke a do kupé nastúpil asi šesťročný chlapec. Slušne pozdravil a posadil sa k oknu. Správal sa nenútene a so záujmom pozoroval krajinu, cez ktorú vlak prechádzali. Nakoniec sa ho spýtal jeden spolucestujúci: „Jazdíš často vlakom?“ „Áno,“ odpovedal. Po dvoch hodinách, keď prešli po troch vysokých mostoch cez údolie a mali za sebou dlžizný tunel, chlapec stále spokojne vyzeral z okna. Spolucestujúcemu to nedalo: „Ty sa vôbec nebojíš cestovať sám vlakom?“ Chlapec sa na mňa udivene pozrel: „Čoho by som sa mal báť? Ocko je rušňovodič a riadi našu lokomotívu. Celú trať dobre pozná. Na najbližšej stanici mu končí služba a pôjdeme spolu domov na večeru.“*
Človek, ktorý cíti pokoj, pretože je blízko niekto, kto chráni jeho život, istotu dôverného vzťahu. K takej istote nás pozýva Boh, ktorý chce byť Emanuel, Boh s nami.
V prvom čítaní a potom v evanjeliu opätovne zaznieva známy výrok proroka Izaiáša, proroctvo o mesiášovi: panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel...

Okolo roku 734 pred Kristom efraimský kráľ Pekach a aramejský kráľ Rasin vytiahli do boja proti Júdskemu kráľovi Achazovi. Prečo? Lebo sa nepridal na ich stranu v smiešnom a zbytočnom odpore voči obrovskej asýrskej ríši. Izaiáš sa snaží upokojiť kráľa a uisťuje ho o tom, že Boh je s ním a že sa nemá čoho báť. A pozýva ho, aby žiadal od Boha znamenie pre povzbudenie svojej dôvery. Ale Achaz nechce. Odmieta žiadať znamenie od Boha. Zdanlivo preto, že to zákon zakazuje, ale v skutočnosti preto, že sám neverí, že Boh je s ním, neverí, že to celé dobre dopadne. Neverí a nechce veriť. Preto Izaiáš hovorí o Božom znamení: Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.
O aké znamenie vlastne išlo? A ako ho chápal Achaz? Kráľ Achaz a ani prorok Izaiáš určite netušili, že raz v budúcnosti žena menom Mária počne nadprirodzeným spôsobom. Pre ľudí staroveku bolo samozrejmé, že panna počne a porodí dieťa. Jednak preto, že ak by nebola pannou, nemala by veľkú šancu na vydaj a jednak preto, že tí ľudia si cenili život a tak prirodzene chceli mať veľa detí. Je to paradox oproti našej dnešnej „kultúre“, podľa ktorej je pomaly hanbou žiť čisto pred manželstvom a je nevýhodou a niekedy chybou, ak chcú manželia priviesť na svet dieťa.
Achaz viac rozumel tej druhej časti: Dá mu meno Emanuel. Meno označovalo identitu, naznačovalo nejakú vlastnosť toho, ktorý ho nosil. Ako sme počuli aj z evanjelia: Emanuel v preklade znamená „s nami je Boh“. Achaz pochopil, že raz sa narodí niekto, kto bude pre ľudí znamením, že Boh je s nimi.
Obe časti proroctva sa nakoniec splnili na Ježišovi. Ale inak, ako by to bol niekto čakal. Panna počala a porodila syna. Počala, ale nadprirodzeným spôsobom. Počala a porodila syna a nedala mu meno Emanuel – Boh s nami. Dala mu meno Ježiš (Jahve je spasenie, Spasiteľ, Záchranca). No on je Boh a je stále s nami.
Boh sa zase raz pokúša uistiť nás, že je s nami a že chce chrániť každý okamih nášho života. Prijať to znamená veriť. Veriť mu. Veriť mu ako chlapec z toho príbehu na začiatku. Veriť. To znamená byť veriaci.
___________________

* Por.: http://www.tukan.sk/index.php?vyber=clanok&id=811 (2007).

Publikácie a pomôcky