Podstatné sloveso

ADV-18.12. Mt 1, 18-24

V dnešnej modlitbe dňa zazneli tieto slová: "Všemohúci Bože, ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu..." Jedným z následkov prvotného hriechu, ktorý na nás stále dolieha, je aj neistota vo veciach, ktoré by mali byť jasné, keď sa rozhodujeme pre dobrú vec.
Príkladom môže byť Jozef z dnešného evanjeliového príbehu: stojí pred voľbou a nevie sa rozhodnúť. Pán ho, prostredníctvom sna a anjela povzbudzuje: "Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku."
Neboj sa prijať, podporiť, podržať, opustiť, zanechať, prevziať, naplniť... každý z nás si tam môže vložiť to svoje podstatné sloveso dôverujú v Pánovo uistenie "Neboj sa!"

Publikácie a pomôcky