Príspevky

Hľadajte...

Christos voskrese!

Хрїстóсъ воскрéсе!

Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu

Mlčanlivé očakávanie

Ak ťa neumyjem...

Za koľko?

Jeden z nás...

Zvestovanie Pána

Bahniatka

Ikona Βαϊοφόρος

Boží ľud

Zase kamene...

Čo urobil?

Jozef uveril Bohu, Mária Jozefovi

Zdanlivo spravovali ľud

Tretia cesta

Zmierte sa s Bohom!

Vráť sa...

Počúvať, ísť a hovoriť

Imperatívy

Odpustiť

Prešiel pomedzi nich a odišiel

Ak nie, potom ho vytneš

Publikácie a pomôcky