Zdanlivo spravovali ľud


PÔST-05 PO: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Vtom roku ustanovili za sudcov dvoch starcov... ktorí len zdanlivospravovali ľud. Tak sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Často chodili do Joakimovho domu a tam k nim prichádzali tí, čo mali spory. Ale oni iba zdanlivo spravovali ľud. Čo mali za lubom v skutočnosti, to už tiež vieme.
Nuž čo, ľud si ich zvolil možno práve preto, že boli dostatočne kritickí, dobre vedeli, na koho ukazovať prstom a na koho nie. A ak bolo treba, vedeli si čo to vymyslieť, aby zakryli svoju vlastnú podlosť. Nič vám to nepripomína?
Zuzanina skúsenosť pripomína zodpovednosť za výber tých, ktorým zveríme do rúk moc.

Publikácie a pomôcky