Vráť sa...

PÔST-03 PT: Oz 14, 2-10

V nedeľu budeme pri liturgii počuť Ježišovo podobenstvo o márnotratnom synovi. Ten príbeh má aj priliehavejšie názvy, napríklad O milosrdnom otcovi. Dnešné prvé čítanie mi veľmi pripomína toho milujúceho otca, čakajúceho celé mesiace či roky na návrat svojho zhýralého syna... 
Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti.“ V tých slovách nie je trpkosť ani slabo ukrytá škodoradosť toho, kto by najradšej dodal: „Veď som ti to hovoril...“ Skôr sú plné nežnosti, láskavosti, túžby... odpustiť. 
Má to však dva háčiky: 1. po odpustení sa musí túžiť; 2. pre odpustenie si treba prísť. Teda urobiť otočku a vrátiť sa späť, hoci aj s dlhým nosom, vyznať: „Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.“ 
Toto hovorí Pán: „Vráť sa k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti.“ 

Publikácie a pomôcky