Hľadajte...

Hľadajte, čo je hore...

VN-01 NE - Veľkonočná nedeľa

  • Mária Magdaléna hľadá mŕtveho Ježiša. Peter a Ján hľadajú stopy po tých, ktorí odniesli jeho telo...
  • Peter (1. čítanie) je v dome u Kornélia, ktorý hľadal neznámeho Boha a Boh vypočul jeho modlitby. Teraz ho, počúvajúc Petrovu katechézu spoznáva, takže na konci naplnil všetkých Duch Svätý...
  • Pavol v liste Kolosanom upresňuje naše veľkonočné hľadanie: "Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!"
Väčšina z nás sa stala kresťanmi príliš ľahko, bez rizika, prekračovania bariér a búrania spoločenských predsudkov, ako trebárs Kornélius, bez prenasledovania a mučenia ako Peter, Ján, Pavol... Dokonca aj bez prípravy. Iba tak.
Táto nenáročnosť má jednu nevýhodu: zvádza k vyberaniu si lite kresťanstva, k nejakej odľahčenej verzii, k hľadaniu všeličoho, čo môže mať bližšie k mŕtvemu Ježišovmu telu, než ku zmŕtvychvstalému Kristovi.
Hľadajme, čo je hore*, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslime na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
________________________
* "Hore" sa myslí samozrejme skôr symbolicky.

Publikácie a pomôcky