Zvestovanie Pána

Prichádza Pán plniť Božiu vôľu

"Hľa prichádza Pán plniť Božiu vôľu."* Tento verš je refrénom dnešného žalmu i sviatku. Chápeme ho ako odkaz na Krista, ktorého príchod práve zvestuje (oznamuje) anjel Márii. Krista, ktorý dokonale splní Otcovu vôľu.
No verš môžeme aktualizovať aj na svoj vlastný život. Aj dnes prichádza Pán, aby v tvojom živote plnil /aj cez teba/ Božiu vôľu. A možno vôbec nerozumieš. Podobne, ako Mária nerozumela. No aj pre teba platí anjelovo uistenie: Bohu nič nie je nemožné.

________________________
* Neviem prečo, ale na webe je iný refrén:-). Ostatné sedí.

Publikácie a pomôcky