Čo urobil?

PÔST-ŠT: Gn 17, 3-9

Čím to je, že si aj po 3500 rokoch čítame Abrahámove príbehy? Nemal byť tento potulný nomád dávno zabudnutý tak, ako milióny ľudí pred ním a po ňom? Tak, ako bude zabudnutý asi každý z nás? 
Čo také výnimočné urobil tento pastier oviec? Uveril Bohu, v tom je vzorom. Ale inak? 
Vlastne nie je dôležité, čo urobil Abrahám. Dôležité je, čo urobil Boh s Abrahámom. 
A čo dovolíme my, aby s nami urobil?

Publikácie a pomôcky