Ikona Βαϊοφόρος

PÔST-Kvetná nedeľa (čítanie ikony)

Zdá sa mi, že ikona Βαϊοφόρος (Baioforos) je plná života. Je akoby stretom dvoch svetov, púšte a mesta, pútnikov a domácich, námahy a blahobytu. To prvé je vždy vľavo, druhé vpravo.
Vľavo sú pútnici. Majú na boľavých nohách majú sandále - obuv pútnikov. Niektorí sú na ceste už mnoho dní. 
Aj Ježiš je pútnik, obutý v takých istých sandáloch. Po dlhom putovaní krajinou, prišiel k Betfage. Jeruzalem je na dohľad a pre Ježiša končí putovanie, Začína sa nová etapa v Jeho živote. Krátka, ale intenzívna. Najdôležitejšia.
Kvetná nedeľa je istým spôsobom zlomovým bodom nášho pôstneho putovania. Vstupujeme do Veľkého týždňa, to najdôležitešie, najintenzívnejšie i najťažšie a najvzácnejšie... je na dosah ruky.
A čo tí vpravo? To sú domáci, mestskí ľudia, všetci dobre oblečení, s topánkami na nohách... Asi sa dopočuli, že sa k mestu blíži nejaký sprievod, asi niekto dôležitý. Pri niečom takom nesmú chýbať.
Ale takéto rozdelenie postáv je príliš zjednodušujúce. V skutočnosti je na ikone každý iný. Niektorí sa zhovárajú, iní uvažujú. Jeden sa rozpráva s Ježišom, ďalší dvaja počúvajú a trochu komentujú ten rozhovor. Iní (a takí sú na oboch stranách) sa skrývajú, aby veľmi nevytŕčali z davu. Ďalší si obzerá chlapca, orezávajúceho ratolesti. Niektorí sú na odchode a tváre ďalších neveštia nič povzbudzujúce... Je to ako komix. Už chýbajú len bubliny s textom nad ich hlavami.
A čo tí maličkí? Nemýľte sa, to nie sú deti. To sú tí, ktorí pochopili, o čo tu ide naozaj. To sú tí maličkí, ktorým Otec zjavil to, čo skryl pred múdrymi a obozretnými. Myslím, že sú to tí, čo sa vyzliekli zo starého človeka a Kristovi položili pod nohy všetko, vrátane svojich plášťou.
Tí maličkí sú bosí. Možno sú takí chudobní. A možno sú chudobní v Duchu, ktorým patrí nebeské kráľovstvo.
A Ježiš? V ľavej ruke drží zvitok. Možno ten, v ktorom je o ňom napísané, že má plniť Otcovu vôľu Kde kto mu máva na cestu, kde kto kričí alebo ho víta. Ale asi len málokto rozumie. Málokto verí, že vo zvitku knihy je napísané práve o ňom.
***

Publikácie a pomôcky