Príspevky

Rodinná katechéza / Hodiny s Ježišom

Pôjdem za tebou všade

O nahnevanom Bohu

Rodinná katechéza / Najdôležitejšie stretnutia

Za koho ma pokladajú zástupy?

Vy im dajte jesť

Vezmite, jedzte, dávajte

Čo s nepriateľmi?

O vinici a hodnotách

Rodinná katechéza / V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Kto je Boh?

Vráť sa tou istou cestou...

Publikácie a pomôcky