Vezmite, jedzte, dávajte

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

"Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal", hovorí Pavol v dnešnom druhom čítaní. O tom čo prijal a následne odovzdal, hovorí v nasledovných veršoch. A hovorí v nich o Eucharistii.

Iste, môžeme jeho slová chápať tak, že Pavol odovzdal veriacim v Korinte tajomstvo Eucharistie, ktoré sám prijal, nevymyslel si ho. A asi to bol Pavlov zámer. No môžeme ísť hlbšie, pretože Eucharistia je vždy prijímaná a dávaná. Prijímame, aby sme mohli dávať.

Veď to napokon naznačuje aj Ježiš. Hovorí "Vezmite a jedzte." A potom "Toto robte na moju pamiatku." Čo máme robiť na jeho pamiatku? Iste, lámať chlieb, rozdávať a jesť ho. Ale aj dávať svoje telo ako chlieb, rozdávať sa pre druhých tak, ako Kristus.

A tak vlastne chodíme na sväté prijímanie aj preto, aby sme mali silu sami sa stávať chlebom. Lebo Eucharistia je chlieb, ktorý nedostávame len pre seba. Druhí majú cítiť, že sme prijali Telo Kristovo.

A tak je tu otázka, ktorá je zároveň výzvou: Čo majú druhí z toho, že si prijal Telo Kristovo? 


Obrázok od M Harris z Pixabay

Publikácie a pomôcky