Rodinná katechéza / Hodiny s Ježišom

Biblická katechéza na XIII. nedeľu v Cezročnom období, rok C
Na stiahnutie:
Pár slovami:
 • Katechéza na evanjelium Lk 9,51-62. Začneme hodinovými ručičkami, veľká je ako Ježiš, malá predstavuje kresťana. Malá pomaly nasleduje veľkú. Každú hodinu sa obe na chvíľu stretnú. Čo si pošepkajú? Po prečítaní evanjelia zistíme, že by to pokojne mohli byť aj slová: "Poď za mnou." A odpoveď "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." Nasleduje pár tipov na tému čo to vlastne znamená ísť za Ježišom, pripomenieme aj modlitbu a kostol.

Kam ten čas beží?

 • Prezentácia, snímok č. 2.
 
"Ako ten čas letí", zvyknú sa občas posťažovať dospeláci. No neviem, či vie čas lietať, veď nemá krídla :-) Ale rozumiem, čo chcú povedať. Čas plynie. Najlepšie to vidno na hodinkách. Obyčajne sú na nich dve ručičky (niekedy aj tri) a stále sa naháňajú. Nikdy sa nezastavia. Skoro ako niektorí dospeláci, aj tí občas vyzerajú, akoby sa nevedeli ani na chvíľu zastaviť.
Jedna ručička je veľká, druhá malá. Tá veľká je rýchlejšia, malej to všetko trvá nejako hrozne dlho. Kým tá malá jeden raz obíde  celý kruh, tá veľká to stihne asi tak dvanásťkrát.

O čom sa rozprávajú ručičky?

 • Snímok č. 3.

Veľká ručička je skvelá kamarátka. Hoci je taká rýchla, vždy sa ku malej ručičke vráti. Každú hodinu sa na chvíľočku stretnú a niečo si pošepkajú. Sú spolu vždy len krátky čas. Čo si vtedy asi povedia?
 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo by sa mohli také hodinové ručičky pri stretnutiach rozprávať. Jeden tip je na ďalšom snímku.

Evanjelium

 • Od hodín premostíme k nedeľnému evanjeliu (Lk 9,51-62) a použijeme hodiny ako obraz kresťanského života. 
S nami kresťanmi a s Ježišom je to ako s hodinami. Ježiš je ako tá veľká ručička. Aj on je veľký,  nemyslím tým, že je vysoký, ale že je dôležitý. Ukazuje nám cestu do neba, ide pred nami, ale nenechá nás samých, vždy je chvíľku s nami, aby nás povzbudzoval, učil a posilňoval. Tak, ako v dnešnom evanjeliu.

Zo svätého Evanjelia podľa Lukáša

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Katechéza

 • Snímok č. 8 môžete použiť na krátke zhrnutie. Deti vyberú jednu z možností a doplnia mladíkov výrok. Správnu odpoveď môžu väčší vyhľadať v Písme. Potom pomocou obrázkov doplnia aj Ježišovu odpoveď.
 • B: Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš."
 • A: Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."

O čom sa rozprávajú kresťania s Ježišom?

Naše stretnutia s Ježišom sú niekedy ako stretnutie malej a veľkej ručičky. Občas sú krátke a rýchle. A vtedy treba povedať Ježišovi to najdôležitejšie. Napríklad: "Ľúbim ťa." Alebo "Chcem byť s tebou v nebi." Prípadne "Ďakujem, že nás chrániš." Alebo môžeš mu povedať čo ten mladík z evanjelia: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš."

 • Prezentácia, snímok č. 10. V kruhoch okolo hodín sú obrázky, ktoré deti už zrejme poznajú a ktoré in pripomenú epizódy z evanjelií. Porozprávajte sa s nimi a potom môžete všetko zhrnúť, napríklad takto:
"Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." A to je kam? Na prvom obrázku vidíme Ježiša pri Genezaretskom jazere ako volá prvých učeníkov, aby sa stali rybármi ľudí. Ježiš, pôjdem za sebou a budem pre teba získavať učeníkov. Ďalší obrázok pripomína premenenie Pána na vrchu Tábor. Apoštolov tam bolo málo, ostatným sa možno nechcelo. Ale Peter, Jakub a Ján išli s Ježišom. Aj ja pôjdem s tebou. Vždy, aj keď sa mi nebude chcieť. Na treťom obrázku niekto dal Ježišovi svoje kamenné srdce a prosí, aby ho oslobodil. Pane, vysloboď aj moje srdce z kameňa. Tu dole máme obrázok, na ktorom nám Ježiš ukazuje, kam sa chystá ísť. Je to kostol. Pôjdem. A ešte tu máme kríž. Ježiš ho berie na svoje plecia. Aj ja budem robiť podobne. Ježiš sa modlieval, preto to robíme aj my. A stále smeroval do neba. Ideme za ním, ako tí ľudkovia na poslednom obrázku.

Úloha

Ako vyzerajú tvoje hodiny s Ježišom? Nakresli hodiny a do kruhov okolo napíš alebo nakresli, ako chceš ty tráviť svoj čas s Ježišom.
 • Snímok č. 11. Na obrázkoch je čítanie Svätého písma, delenie sa o chlieb a večerná modlitba.

Obrázky

 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Clock.gif
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5036
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7894
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9156

Pracovný listPublikácie a pomôcky