Vy im dajte jesť

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

"I jedli a všetci sa nasýtili," hovorí Lukáš, uzatvárajúc dnešné evanjeliové rozprávanie. Pod tým výrazom všetci sa myslí päťtisíc chlapov, plus ženy a deti. Päťtisíc hladných chlapov, to je už skutočný problém. Pokojne môžeme slovo "hladných" nahradiť výrazmi ako "nervóznych", "netrpezlivých", alebo "nespokojných".

Vôbec sa nečudujem apoštolom, že sa chceli tohto ožehavého problému rýchlo zbaviť. No Ježišova odpoveď ich zamrazila: "Vy im dajte jesť!"

"Vy im dajte jesť!" Ešte aj s poriadnym výkričníkom na konci. Predstav si ten dav vysmädnutých, vyhladnutých, unavených, nervóznych, precitlivelých, nahnevaných, netrpezlivých, protivných ľudí a Ježiša, ktorých hovorí: "Vy im dajte jesť!" 
Alebo to trochu aktualizujme: Predstav si svojho momentálne nervózneho manžela, precitlivelú manželku, zakomplexovaného syna, protivnú dcéru, lakomého suseda, netrpezlivú kolegyňu... 
To všetko sú prejavy vnútorného hladu, ktorý práve prežívajú, hoci o tom nevedia. Aj ty alebo ja si len zriedkakedy uvedomíme, že sme protivní, lebo sme unavení. V takých chvíľach unisono všetci hľadáme príčinu v druhých. Kým sa ten človek "nenaje", jeho hlad neustane. A neustanú ani prejavy hladu.
A teraz pozor, predstav si, ako sa Ježiš obracia na teba a hovorí: "Ty im daj jesť!" A ešte tam dá aj ten výkričník.

Naša reakcia bude pravdepodobne nie nepodobná tej apoštolskej. "Ja?" Oni vraveli: "Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup."

Lenže Ježiš sa nezaujíma o to, čo nevieš, nemáš a nedokážeš. On chce premeniť to, čo máš, vieš a dokážeš. Ide o tých úbohých päť placiek a včera ulovené dve ryby, čo po celom dni v horúčave ani nepôsobia vábnym dojmom.
Abramov desiatok, rozumej 10% z jeho príjmu, premieňa na obetu (prvé čítanie). Tých pár hostií a trochu vína, ktoré prinesieme na oltár, premieňa svoje "telo, ktoré je pre vás," na novú zmluvu v jeho krvi (druhé čítanie). Na "živý chlieb, ktorý zostúpil z neba." A len tak mimochodom "kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky" (verš pred evanjeliom).

A k tomu Ježiš má moc premeniť to tak, aby si nič nestratil, len získal.

Ty im daj jesť. Priveď ich ku Kristovi. Bojuj o to, aby každú nedeľu stáli v tom rade na chlieb života.

"I jedli a všetci sa nasýtili." Na tej vetičke ma zaujalo, že sa tam netvrdí, že všetci jedli. Tvrdí sa, že sa všetci nasýtili. To je dôležité. Aj keď nebudú jesť, môžu sa nasýtiť. Cez teba. Ty predsa môžeš povedať: "Pane, moja dcéra je žije v hriechu a nemôže ťa prijať. Ale ja môžem. Nasýť ju cezo mňa." Alebo: "Môj manžel ťa potrebuje, ale neverí, že ty si odpoveďou na jeho nervozitu, strach, čokoľvek... Ale ja verím. Nasýť ho cezo mňa." 

Publikácie a pomôcky