O nahnevanom Bohu

CR-12 PO

Autor Druhej knihy Kráľov (dnešné druhé čítanie) má v tom jasno: Izraeliti "nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia... Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval. Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu." 

V jednej veci sa biblický autor mýli. Totiž jedna z vecí, v ktorej Boh určite nie je ako my, sú emócie. S ním nezametajú tak, ako s nami. Dovolím si tvrdiť, že Boh neodstránil Izraelitov spred seba a neposlal ich do zajatia preto, že ho vytočili do nepríčetnosti a pohár jeho trpezlivosti pretiekol.

Naopak, to čo sa stalo Izraelitom je znakom, že Bohom emócie nezmietajú. Keď to inak nejde, pošle celý národ do zajatia a nechá ich tak prejsť cestou utrpenia, očistcom na zemi. Aby ich zachránil. Nie je bezcitný. Len mu city nevládnu.

Rozprávania ako to z dnešného prvého čítania nás znova a znova uvádzajú do reality. Božia láska k nám nie je naivná, ani bezmocná. Boh nemá problém byť na nás prísny, ak nežnosť nezaberá.

Izraeliti "nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia... Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval. Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu." 

Nepočúvali, zatvrdili sa, opovrhli... A ty?


Publikácie a pomôcky