Vráť sa tou istou cestou...

CR-10 PI

Eliáš prišiel k Božiemu vrchu Horeb. Nie, nie je to žiadna náboženská turistika, návšteva miesta, kde Izraeliti dostali Desatoro. Eliáš je na úteku. Opäť. Po veľkolepých činoch na vrchu Karmel, o ktorých sa pri liturgii čítalo v stredu, ho krvilačná kráľovná Jezábel znova prenasleduje.

Keď k tomu došlo a Eliáš si uvedomil, že veľkolepá konverzia národa sa odkladá, ušiel do púšte, tri dni cesty od civilizácie, bez jedla a vody. Chcel zomrieť. No Boh mu dal vodu a chlieb na cestu. A Eliáš v tejto obnovenej sile kráčal štyridsať dní a štyridsať nocí k Božiemu vrchu Horeb. Keď tam konečne došiel, našiel útočisko v jaskyni. Lebo vonku zúril víchor a zemetrasenie.

Tipujem ale, že to, čo sa dialo vonku ("Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Po víchre nastalo zemetrasenie. Po zemetrasení šľahal oheň...") je nič v porovnaní s búrkou, ktorá zúrila v jeho vnútri. 

A potom prišla tá osudová otázka: "Čo tu robíš, Eliáš?"  Myslím, že to je otázka, ktorú Pán adresuje každému z nás. Lenže keď je nám dobre, veci idú ako po masle,alebo keď sme príliš uponáhľaní, príliš zamestnaní, príliš zaujatí..., nemôžeme ju počuť. No keď príde búrka, vtedy zaznieva celkom hlasno ako úder hromu, praskanie skál, či siréna, ohlasujúca nálet. Alebo ako jemný vánok. 

"Čo tu robíš?" Na čo si vlastne tu? Aký je zmysel tvojich dní? Aký hlbší význam má tvoje naháňanie sa alebo tvoj odpočinok?

Eliáš hovorí niečo o horlivosti a zodpovednosti, o neúspechoch a prenasledovaní. "Porušili tvoju zmluvu: zborili tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal. Ale aj po mojom živote sliedia a chcú ma zabiť." Ale Boh akoby ho v jeho sebaľútostných litániách netrpezlivo prerušil a  dal mu jasné poslanie: "Choď, vráť sa tou istou cestou po púšti."

Čo to znamená pre nás? Nuž nech ťa tvoje vnútorné búrky zaženú kamkoľvek, nesmieš zostať zalezený vo svojej jaskyni, nech už má akúkoľvek podobu. "Čo tu robíš?" spýta sa ťa Boh. "Choď, vráť sa tou istou cestou po púšti", povie ti. Začni odznova s tými, od ktorých si utiekol. S mojou silou a požehnaním.

Publikácie a pomôcky