O vinici a hodnotách

CR-11 PO

Sú hodnoty, s ktorými sa nekšeftuje. Pre Jezraelčana Nabota to bolo vinica. Hoci mal na ňu zálusk sám kráľ, navyše ten typ, ktorý neradno odmietnuť, pretože ťažko znáša porážku a myslí si, že môže všetko, Nabot vinicu nechcel ani vymeniť za lepšiu, ani predať za ťažké peniaze.

Nemôže. Teda môže, zákon mu to za istých okolností umožňoval s tým, že by sa v jubilejnom roku vrátila späť do vlastníctva jeho rodu. Ale istým spôsobom nemôže, pretože mu to nedovolí úcta k rodu a predkom. "Nech ma Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov!" hovorí kráľovi. Dedičstvo otcov, to je hranica, ktorú Nabot nie je ochotný prekročiť. Ani keby ho to stálo život. Stálo!

Sú hodnoty, s ktorými sa nekšeftuje. Ktoré máš v tejto kategórii ty? Kde je tvoja hranica? A ako by si to zladil s Ježišovými slovami z dnešného evanjelia? "Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve."

Nakoniec neodporovať nie je to isté, ako neobchodovať...


Publikácie a pomôcky