Vernosť

CR-10 ŠT

Spoločnou črtou dnešných liturgických čítaní je požiadavka vernosti. Eliáš v prvom čítaní stavia ľud pred voľbu: "Dokedy budete pokrivkávať na dve strany? Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte, ak Bál, nasledujte toho!" Je čas konečne si vybrať, rozhodnúť sa, komu budú verní.
O podobnej voľbe a vernosti hovorí aj dnešný žalm. Dávid má v tom jasno: "Nebudem vylievať krv na ich obetu...", teda nebudem obetovať iným božstvám. "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud."
A v evanjeliu Ježiš povzbudzuje k vytrvalosti vo vernosti, ktorá nie je len deklarovaná, ale skutočne žitá, čo sa prejavuje verným zachovávaním a odovzdávaním prikázaní. "Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký." 

Pre nás z toho môže vyplynúť niekoľko podnetov:
  1. Pokrivkávaš?  "Dokedy budete pokrivkávať na dve strany?" pýta sa Eliáš. Čo v tvojom živote zaručene patrí Bohu, čo len občas a čo vôbec? "Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte," burcuje prorok. Oplatí sa ho poslúchnuť.
  2. Obetuješ? "Nebudem vylievať krv na ich obetu...", dušuje sa Dávid. Komu alebo čomu čomu sú zasvätené oltáre, na ktorých obetuješ svoj čas, schopnosti, pozornosť, trpezlivosť, prostriedky...? Možno si si už veľakrát povedal "Nebudem!", no stále s tým nevieš prestať. Pôjde to ľahšie, ak daruješ svoj život Bohu. Ako Dávid, ktorý vyznáva:  "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud."
  3. Zachovávaš a učíš? "Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní", hovorí Ježiš. Mnohé zo zákona sa zatiaľ neslnilo preto, že sme to nesplnili ty a ja. Všetko je dôležité a hľadanie skratiek vo vernosti sa nakoniec nevypláca.   
Dávid (Žalm 16 je pripisovaný práve jemu) je v skutku inšpiratívny. Dnes hovorí: "Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa."  Neviem ako môže mať Pána zároveň pred očami i po svojej pravici. Možno nám tým chce povedať o svojom životnom nasmerovaní (vždy pred očami) a o Božej blízkosti, ktorú síce často necíti a nevníma, ale spolieha na ňu (pretože je po mojej pravici).

Otoč sa tak, aby si mal vždy Pána pred očami. A kráčaj s dôverou, že je po tvojej pravici. Aj keď ho nevidíš a necítiš.

Publikácie a pomôcky