Tri uhly pohľadu

VN-07 ŠT

"Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa," prosí Ježiš v dnešnom evanjeliu. A my máme štyri spôsoby, ako sa na jeho modlitbu pozerať. 
Totiž môžeme sa pýtať, či sú tí druhí jedno s nami (1). Alebo či sme my jedno s nimi (2). To prvé je absolútna strata času a jeden sa len rozčúli. To druhé je výzva.
A potom sa ešte oplatí zamyslieť, či sme my jedno s Kristom (3). Lebo práve naša jednota s ním je normou našej jednoty s druhými. A či môže byť Kristus jedno s nami (4).

A ešte jedna poznámka: byť jedno nemusí vždy znamenať to isté, ako byť zajedno. Vlastne niekedy to znamená presný opak.

Publikácie a pomôcky