Príspevky

Čo máme robiť?

Rodinná katechéza / Ježiš je brána

Cesta k hore stretnutia

Rodinná katechéza / Oči, srdce, chlieb

Ako sa zrodila nedeľa

Rodinná katechéza / Ver mi

Nebojte sa, poďte, choďte...

Piatok utrpenia Pána

Chápete, čo som vám urobil?

Rodinná katechéza / Nebojte sa

Kto je Ježiš?

Publikácie a pomôcky