Kto je Ježiš?

Palmová nedeľa

Je čas, aby si každý z nás opäť položil dve kľúčové otázky. Tá prvá znie: "Kto je Ježiš?"

Ježiš je hrozba. Pilát to vyjadril nápisom "Židovský kráľ". Ježiš predstavuje pre neho hrozbu, ak neurobí poriadok, vypukne povstanie. A Pilát si už nemôže dovoliť ďalšie problémy. Ježiš je ohrozením jeho kariéry.

Ježiš narušením istoty. Veľkňaz a židovskí starší to nechcú priznať, ale Ježiš je pre nich tŕňom v oku, lebo narúša ich pokoj a istoty. Rokmi už majú vychodené svoje chodníčky, vedia vyjsť s ľudom, Herodesom i s Pilátom... Uveriť Ježišovi by pre nich znamenalo stratiť ťažko získanú pevnú pôdu pod nohami. Ježiš je narušením ich istôt.

Ježiš je ten, ktorý zomrel namiesto neho. Barabáš nemôže na Ježiša povedať jediné krivé slovo. Veď vďaka tomu, že sa dav nechal zmanipulovať, unikol len o vlások trestu smrti. Ježiš je ten, ktorý trpel a zomrel namiesto Barabáša. Ktovie, do akej miery si to Barabáš vôbec uvedomoval.

Ježiš je Boží Syn. A potom stojí za zmienku vojak, ktorý prebodol bok mŕtveho Ježiša. Lebo on vyznáva: „On bol naozaj Boží Syn.“  Na rozdiel od Piláta, Herodesa či židovských veľkňazov tohto muža môžeme nájsť v zozname svätých, treba hľadať pod menom Longinus (kopijník). Podľa legendy trpel na šedý zákal a preto nemohol byť zaradený do bojovej jednotky. No keď v snahe zabrániť zohaveniu Ježišovho tela na dôkaz smrti prebodol jeho srdce, niekoľko kvapiek vody s krvou mu padlo na tvár. A jeho zrak bol uzdravený. O niečo neskôr sa stal kresťanom, odišiel z armády, stal sa svedkom Kristovho zmŕtvychvstania a napokon bol pre svoju vieru popravený.

A to ma privádza k druhej otázke: "Čo s tým urobíš?"

Pilát si umyl ruky, veľrada klamala a manipulovala, o Barabášovi nevieme nič.
Longinus na otázku "Kto je Ježiš?" vyznal „On bol naozaj Boží Syn.“ Vzápätí na to opustil povolanie, ktoré bolo v tom čase nezlučiteľné s vierou, zmenil svoj život podľa vzoru Krista a svoju voľbu potvrdil vlastnou krvou. A čo urobíš ty?

Kto je Ježiš Kristus pre teba? A čo to pre teba znamená?


Andreas F. Borchert, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Publikácie a pomôcky