Kto je Ježiš?

Kvetná nedeľa

Je čas, aby si každý z nás opäť položil dve kľúčové otázky. Tá prvá znie: "Kto je Ježiš?"

Ježiš je hrozba. Pilát označil Ježišovu vinu nápisom "Židovský kráľ". Ale keby mal byť úprimný, asi by priznal, že Ježiš predstavuje hrozbu pre jeho kariéru. Ak s ním neurobí poriadok, Židia sa vzbúria a vypukne povstanie. A Pilát si už nemôže dovoliť ďalšie problémy. Ježiš je ohrozením jeho kariéry.
Ježiš narušením istoty. Veľkňaz a židovskí starší to nechcú priznať, ale Ježiš je pre nich tŕňom v oku, lebo narúša ich pokoj a istoty. Rokmi už majú vychodené svoje chodníčky, vedia vyjsť s ľudom, Herodesom i s Pilátom... Uveriť Ježišovi by pre nich znamenalo stratiť ťažko získanú pevnú pôdu pod nohami. Ježiš je narušením ich istôt.
Ježiš je ten, ktorý zomrel namiesto neho. Barabáš nemôže na Ježiša povedať jediné krivé slovo. Veď vďaka tomu, že sa dav nechal zmanipulovať, unikol len o vlások trestu smrti. Ježiš je ten, ktorý trpel a zomrel namiesto Barabáša. Ktovie, do akej miery si to Barabáš vôbec uvedomoval. 
Ježiš je Boží Syn. A potom stojí za zmienku ten vojak, ktorý prebodol bok mŕtveho Ježiša. Lebo on vyznáva: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“  Podľa tradície by sme našli tohto muža (na rozdiel od Piláta, Herodesa či židovských veľkňazov) v zozname svätých, treba ho hľadať pod menom Longinus (kopijník). Podľa legendy trpel na šedý zákal a preto nemohol byť zaradený do bojových légií. No keď v snahe zabrániť zohaveniu Ježišovho tela na dôkaz smrti prebodol jeho srdce, niekoľko kvapiek vody s krvou mu padlo na tvár. A jeho zrak bol uzdravený. O niečo neskôr sa stal kresťanom, odišiel z armády, stal sa svedkom Kristovho zmŕtvychvstania a napokon bol pre svoju vieru popravený.

A to ma privádza k druhej otázke: "Čo s tým urobíš?"
Longinus na našu otázku "Kto je Ježiš?" vyznal „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ Vzápätí na to opustil povolanie, ktoré bolo v tom čase nezlúčiteľné s vierou, zmenil svoj život podľa vzoru Krista a svoju voľbu potvrdil vlastnou krvou. A čo urobíš ty?

Dnes je presne 30 rokov od sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Na polhodinovú manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva prišlo na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave asi 2000 ľudí, ďalšie tisíce boli v priľahlých uličkách. Počas zhromaždenia neodzneli žiadne prejavy, manifestujúci vyjadrili svoj odpor horiacimi sviečkami a modlitbami. Štátna polícia reagovala násilím, proti manifestujúcim použila obušky a vodné delá. Desiatky ľudí, vrátane tých, ktorí sa v centre Bratislavy ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodiny vypočúvali.
Boli to kresťania. Vedeli, kto je to Ježiš Kristus a čo treba urobiť. Aj vďaka nim žijeme v slobode.

Kto je Ježiš Kristus pre teba? A čo to pre teba znamená?

Publikácie a pomôcky