Rodinná katechéza / Nebojte sa

Biblická katechéza, Veľkonočná nedeľa, rok A (Mt 28,1-10)
Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Ďalšie katechézy na Veľkonočnú nedeľu (2020, 2022)

Evanjelium

 • Mt 28,1-10, prezentácia SN_02-04.
Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.
Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Katechéza

 • SN_05.
Anjel povedal ženám: Nebojte sa, poďte a choďte. Presnejšie poďte sa pozrieť a choďte povedať. O čo išlo?
 • SN_06-07.
Najprv im povedal: „Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ Chcel od nich, aby sa išli pozrieť do Ježišovho hrobu.
 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, ako vyzerali židovské hroby (jaskyňa alebo murovaná miestnosť, uzatvorená kameňom). Deti, ktoré navštívili „Boží hrob“ vo svojom kostole na Veľký piatok alebo vo Svätú sobotu môžu popísať, ako to tam vyzeralo a čo tam videli. Podstatné je, že tam videli sochu mŕtveho Ježiša, prípadne kríž.
 • Potom sa spýtajte, čo v hrobe videli ženy. Kríž tam nebol a ani Ježišovo telo tam nevideli. Našli tam len plachtu a  šatku, do ktorých v piatok večer Ježišovo telo zabalili (v našom úryvku sa plachta a šatka nespomínajú, ale možno  to vedia). Ale Ježiš bol preč.
 • Nechajte deti vysvetliť, prečo Mária Magdaléna a jej priateľka Ježišovo telo nenašli, keď my sme ho tam v piatok alebo sobotu ešte videli. Naveďte ich k odpovedi, že Ježiš vstal z mŕtvych.
 • SN_08.
Ježiš už nie je v hrobe, pretože vstal z mŕtvych, je živý a už nikdy nezomrie. Preto našli ženy hrob prázdny. Keď vyšli von, anjel im dal úlohu: poslal ich, aby niekam išli a priniesli tam dôležité posolstvo. A keď sa ženy rozhodli, že idú, stretli samotného Ježiša, ktorý im dal dôležitú úlohu.
 • DOPLŇOVAČKA. SN_09-11 – Deti doplnia chýbajúce slová a určia, či ich povedal Ježiš alebo anjel. Slová na prvom snímku patria anjelovi, druhý citát je od Ježiša. Správne odpovede sú na SN_11. 
 • SN_12.
Anjel aj Ježiš povedali ženám ešte jednu vec. Obaja ich ich povzbudzujú: „Nebojte sa!“ Čoho sa ženy báli?
 • TAJNIČKA. SN_13 - na snímku je tajnička, no jej výsledok je známy. Deti doplňujú chýbajúce slová, ako nápoveda poslúžia aj obrázky. Postupujte podľa poradia, určeného číslami. Najprv sa sústreďte na to, koho sa báli (1. anjel – vyzeral predsa ako blesk, 2. vojaci), potom čoho (3. zajatie vojakmi). Nasledujú slovesá. Ženy sa báli ísť sa pozrieť (4.) hrob, mohla ich ľakať napríklad (5.) tma v hrobe. A báli sa ísť ku učeníkom a povedať im, čo sa stalo, obávali sa (6.) nedôvery a (7.) výsmechu. Správne doplnené slová sú na SN_14.
 • SN_15. Zakončíme výzvou: „Ježiš žije. Nebojte sa, povedzte to všetkým!“ Povzbuďte deti k jednoduchému svedectvu v rodine a medzi kamarátmi. 

Pracovný list

 1. Pomôž ženám nájsť cestu ku učeníkom.
 2. Napíš mená žien.
 3. Napíš, čo by mali ženy povedať učeníkom.

Obrázky

www.canva.com

Publikácie a pomôcky