Piatok utrpenia Pána

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

"Milosrdný Bože, utrpením a smrťou svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista premohol si smrť." To vôbec sú prvé slová obradov Veľkého piatku, anamnéza (pripomenutie) veľkých Božích činov, ktoré sa spájajú s dnešným dňom. Čo urobil Boh? Prostredníctvom Ježišovho utrpenia a smrti premohol smrť.

Ale čo to znamená premôcť, poraziť nepriateľa? Úplne ho zničiť? Zabiť? Vyhladiť z povrchu zeme? Zotročiť? Keby to tak bolo, museli by sme konštatovať, že Boh ani smrťou svojho Syna smrť nepremohol. Veď my tak či tak zomrieme.

Premôcť neznamená zničiť. Premôcť nepriateľa znamená premeniť nepriateľa, najlepšie na priateľa. No ak sa to nedá, tak aspoň na niekoho, kto viac neškodí, zachováva neutrálny postoj. Kristus je víťazom nad smrťou, pretože ju premenil na bránu do večného života. Otvorenú bránu.

Smrť je totiž bolestné dedičstvo. Ako pokračuje modlitba ďalej, ľudstvo ju "zdedilo ako trest za prvotný hriech." Aj tu musíme dať pozor, pretože trest nie je pomsta, zmyslom trestu je náprava.

To bola prvá časť modlitby, ktorá hovorí o tom, čo Boh spravil. Druhá časť hovorí o tom, čo túžime, aby Boh ešte urobil. S nami. Prosíme ho: "Urob nás podobnými Kristovi." 

Podobáš sa Kristovi? On sa stal podobný nám vo všetkom okrem hriechu, aby sme sa my stali podobnými jemu.

Časť ten podobnosti je výsledkom našej snahy. Preto čítame evanjelium, všímame si Ježiša a napodobňujeme jeho postoje a skutky. To je v našej moci. Dnes vidíme Ježiša, ktorý to nevzdal. Ktorý nezostúpil z kríža, ale dokončil svoj boj. Ježiša, ktorý nespálil ohňom všetkých posmievačov, hoci mal na to moc. To všetko sa môžeme od neho naučiť. Vďaka tomu sa naše postoje a správanie podobá na Ježišove postoje a správanie.

Ale to, že sa na neho podobajú moje postoje alebo skutky ešte neznamená, že sa na neho podobám aj aj. Lebo my sme viac, než len postoje a skutky. Existuje podobnosť, ktorej sa nedá naučiť. Tú nám dáva Boh, pretvára nás na ľudí, podobných Kristovi. To je podobnosť, ktorú do teba Boh vložil krstom a birmovaním.

A potom je tu záver modlitby: "Keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni, daj, aby sme odteraz, posvätení tvojou milosťou, žili ako ľudia vykúpení."

Ako chceš žiť ďalej? Ako človek hriešny, alebo ako človek vykúpený?

Publikácie a pomôcky