Rodiny

Nedeľné katechézy

 najnovšie v kategórii ■ priečinok katechézami 

Katechézy vznikli v období pandémie covid-19 ako pomoc rodinám v čase obmedzení účasti na liturgii.

Štruktúra katechéz podobná, zvyčajne vychádzajú z nedeľného evanjelia a sú obohatené liturgickými prvkami, takže často majú podobu domácej liturgie. Cieľovou skupinou sú rodiny s menšími deťmi (predškolský a mladší školský vek). Dĺžka katechézy je 40 až 60 minút. V katechézach sa využívajú rôzne tvorivé prvky.

Zoradenie katechéz sleduje štruktúru liturgického roku. Podľa toho sú označené skratkami aj jednotlivé priečinky. Číslo za skratkou je označuje príslušný liturgický týždeň, NE znamená nedeľa a písmená A, B, alebo C označujú vlastný liturgický rok. Takže v priečinku CR-27NEA nájdete katechézu na 27. nedeľu v období cez rok v liturgickom cykle A.

  • ADV = Adventné obdobie, VIA = Vianočné obdobie, Pôst = Pôstne obdobie, CR = Cezročné obdobie

Posvätný ruženec v rodine

 najnovšie v kategórii ■ priečinok katechézami 

Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19. Pre rodiny s malými deťmi môže byť náročné skoncetrovať sa každý deň na celú modlitbu posvätného ruženca. Preto táto pomôcka, v ktorej je modlitba rozvrhnutá na celý mesiac, rozdelená na desiatky a doplnená biblickým čítaním, obrázkom na vymaľovanie a príležitostne aj ďalšími aktivitami.

Ostatné katechézy pre rodiny


Obrázok od Марина Вельможко z Pixabay

Publikácie a pomôcky