Príspevky

Ty moja sila

Rodinná katechéza / Nesmiem, musím, milujem

Daj nám Pane veľký žiaľ a neprestajnú bolesť

Človek, o ktorom vieme to najdôležitejšie

Na posvätenie...

Rodinná katechéza / O Bartimejovi a misionároch

L+L / Liturgia a Lukáš

Za synodálnu Cirkev

Rodinná katechéza / Jakub a Ján Dôležití

Priniesť objatie

Rodinná katechéza / Chudobný boháč

Prijať miesto prepustiť

Rodinná katechéza / O srdciach a knihe

Publikácie a pomôcky