Rodinná katechéza / Jakub a Ján Dôležití

Rodinná katechéza, XXIX. cezročná nedeľa, rok B (17.10.2021)

metodikapríloha ■ prezentácia ODP I PPTX I PDF

Charakteristika

 • Evanjelista Marek odhaľuje v Jakubovi a Jánovi túžbu po prvenstve, túžbu byť dôležitý. Ježiš ich túžbu nedehonestuje ani nepotláča, ale upriamuje ich na hlbší zmysel a povzbudzuje prijať identitu služobníkov. V katechéze pracujeme s obrázkom z kalendárika Malý misionár. Nedeľné sväté omše školský rok 2021/2022.

Pomôcky

 • Ku katechéze budete potrebovať obrázky alebo prezentáciu z prílohy.

Evanjelium

 • 1. Všetci stoja a jeden z dospelých prednesie nedeľné evanjelium (Mk 10,17-30, alebo kratšie 10,17-27).
K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Katechéza

Jakub a Ján

Neverili by ste, aké ťažké je byť dospelý. Dospelí sa stále za niečím naháňajú, stále nad niečím premýšľajú a každú chvíľu sa nad niečím trápia. Napríklad by radi vedeli, či sú dôležití. Ako tento muž. Má aj mladšieho brata, obaja sa spomínajú v dnešnom evanjeliu. Všimli ste si, ako sa volajú?
 • 2. Doplňte mená Jakub a Ján.
Jeden z nich často opakuje tomu druhému: „Ja som tu najstarší!“ Ale chce tým skôr povedať, že je dôležitejší a ten druhý by ho mal poslúchať a robiť, čo mu povie.
 • 3. Deti určia, ktorý z nich je starší (Jakub) a prilepia na postavičku bublinu s textom. K Jánovi potom pridajú druhú bublinu („Spýtame sa Ježiša, kto je dôležitejší!). Potom prekryte postavy obrázkom Ježiša. 
Pravdupovediac Ježiš mal vtedy iné starosti, práve hovoril učeníkom, hoci títo dvaja ho nepočúvali, že…
 • 4. Staršie deti prečítajú text na obrázku: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ Potom prekryte obrázok postavami Jakuba a Jána. Ján má pri hlave bublinu s myšlienkou „Mňa má radšej, určite budem na pravej strane.“ Deti na postavičku nalepia bublinu s textom „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden vpravo, druhý vľavo.“
 • 5. Napokon deti prilepia aj Ježišovu odpoveď: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude služobníkom.“
Jakub i Ján sa nakoniec stali skutočne dôležití. Vidno, že si  Ježišove slová zobrali k srdcu.
Po Ježišovom nanebovstúpení Jakub slúžil kresťanom v Jeruzaleme a neskôr dokonca za nich obetoval aj svoj život. Jakub pre kresťanov v Jeruzaleme veľa znamenal. Bol pre nich dôležitý práve preto, že bol ich služobníkom.
Jeho brat Ján sa zase po Ježišovom odchode do neba staral o jeho mamu Máriu a tiež pre nás napísal evanjelium. Obaja sa stali skutočnými služobníkmi a práve preto si ich pamätáme aj po 2000 rokoch.

Aktualizácia

 • 6. Popremýšľajte s deťmi, akým spôsobom by mohli v nasledovných dňoch slúžiť oni.
 • 7. V rodine si môžete urobiť súťaž o najoriginálnejšieho služobníka, v ktorej oceníte nie len množstvo dobrých skutkov, ale aj nápaditosť a ochotu. Pripravte deti na to, že víťaz dostane aj nejakú odmenu, no jeho najväčšou odmenou bude, že sa môže o ňu podeliť s ostatnými. V tejto súvislosti pripomeňte deťom heslo z kalendárika Malý misionár a pouvažujte spoločne o ňom: „Daj si pozor na to, aby si sa stále nechválil a nevyvyšoval nad ostatných. Buď dobrým, ak môžeš.“

Modlitba

 • 8. Jeden z dospelých prednesie modlitbu (Modlitba dňa. CR-29 NE B, text upravený).
Všemohúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy ochotne plnili tvoju vôľu a slúžili tebe i druhým s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Obrázky

 • Malý misionár. Nedeľné sväté omše školský rok 2021/2022. Bratislava: PMD, 2021.

Publikácie a pomôcky