Priniesť objatie

CR-28 PO

Dnes som si zaradom prečítal všetky príhovory pápeža Františka na Slovensku. Každý má niečo do seba, každý sa ma niečím dotkol. Ale zvlášť mi nedal pokoja ten z Luníka IX.

František ho končí slovami: "Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej Cirkvi." Povzbudzuje k prekonávaniu predsudkov, žehná každej námahe o zmenu, prináša objatie. 

Vlastne o objatí hovoril František na Slovensku dva krát, obidva razy v Košiciach. Najprv Rómom o tom, že im objatie prináša, potom mládeži odpovedá na otázku, ako objať kríž a vysvetľuje, že kríž musíme objať skrze osobu, ktorá ho nesie, nie len kríž samotný.

Viem, že viacerí spomedzi nás boli Františkovou cestou na Luník vyvedení z miery... Kde kto by mal zrejme problém podať Rómovi ruku aj keby nebola pandémia. A pápež hovorí, že im prináša rovno objatie. Možno práve preto, že nám to veľmi nejde, že sa moc nesnažíme.

Ale napokon veď to je presne to, čo spievame ako refrén dnešného žalmu: "Tvoja spása, Pane, objíma celý svet." Ak Boh objíma celý svet, nemôžeme ho nenapodobňovať. 

Publikácie a pomôcky