Rodinná katechéza / Nesmiem, musím, milujem

Rodinná katechéza, XXXI. cezročná nedeľa, rok B (31.10.2021)
metodikaprílohy ■ prezentácia: PDF, ODP, PPT

Charakteristika: Katechéza má prevažne naratívny charakter. Vyrozprávame v nej z časti fiktívny príbeh zákonníka Šimona. Najprv si vysvetlíme, aká bola úloha zákonníkov a na pozrieme sa na prístup, ktorý kladie ako hlavný motív zachovávania prikázaní poslušnosť zákonu. Táto časť je vyjadrená heslom musím a nesmiem. Ježiš neodstraňuje požiadavku poslušnosti, len presúva dôraz na lásku k Bohu a blížnemu a povyšuje ju za motív plnenia prikázaní. Nad musím a nesmiem je tak vyzdvihnuté milujem. 
Poznámka: Musíme sa vyvarovať negovania poslušnosti, čo nakoniec ani nie témou evanjeliového rozprávania. Veď Ježiš zákonníka v podstate pochváli: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ Už s motívom musím / nesmiem nie je ďaleko od kráľovstva. No s motívom milujem sa ľahšie stáva jeho súčasťou.
Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať zákonníkovu tabuľu, návod na prípravu je v prílohe. Môžu sa vám zísť aj obrázky Ježiša a zákonníka, tie stačí vytlačiť a vystrihnúť.

Evanjelium

  • Všetci stoja, jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať (Mk 12, 28b-34).
Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Katechéza

Zákonník

Za Ježišom prišiel zase raz jeden ustarostený dospelák. Evanjelista hovorí, že bol zákonník. To nie je jeho meno, mohol sa volať napríklad Šimon. Vlastne to nie je ani jeho práca, skôr taká služba. Zákonník totiž nevymýšľa zákony, to robia napríklad poslanci v parlamente. Ani nekontroluje ľudí, či ich dodržiavajú, to je práca policajtov alebo sudcov. Zákonník mal za úlohu ľudí tie zákony naučiť, aby ich poznali. A vysvetliť každému, ako ich dodržiavať.
Náš zákonník, volajme ho Šimon, chodil po svete a učil ľudí zákony. Poznáte to, bolo to samé nesmieš a musíš. Nesmieš, musíš, nesmieš, musíš, musíš, nesmieš… stále dokola. Niekedy sa mu to možno aj poplietlo.
Ale zase Šimon nebol ten typ, čo len poučujú druhých. Aj sám sebe často hovoril: „Toto nesmiem!“  Alebo: „Tamto musím!“ Nesmiem, musím, nesmiem, musím, musím, nesmiem… stále dookola.

Musím a nesmiem

Šimon mal rád knihy. Bez knihy sa nepohol ani na krok, jednu si dokonca brával aj do postele. Ale nebolo to žiadne príjemné čítanie. Pred spaním si vždy skontroloval zoznam svojich musím a nesmiem. Podobné knihy mal pre dospelákov, inú pre babky a dedkov, ďalšiu pre puberťákov. V každej bolo samé musíš a nesmieš. A na každej bol takýto znak, volá sa paragraf, to je taká značka pre zákony.
  • Ukážte deťom tabuľku a paragraf.
Pre deti nemal náš zákonník knihu, ale tabuľku. Bolo na nej oveľa menej slov, lebo niektoré deti ešte nevedia čítať. Ale za to tam bolo veľa obrázkov. Vyzeralo to asi takto.
  • Nechajte deti, aby si prezreli a pomenovali jednotlivé obrázky. Obrázky na strane musíš: umývať si zuby, učiť sa, ísť skoro spať, upratať izbu; nesmieš: pozerať mobil, jesť sladkosti, pozerať strašidelné filmy, robiť neporiadok.
  • Môžete sa tiež porozprávať o ďalších pravidlách, ktoré máte zavedené doma. Zapíšte ich alebo nakreslite do prázdnych kruhov.

Ježiš

Nečudo, že náš zákonník Šimon mal zo všetkých tých nesmieš a musíš občas boľavú hlavu. A tak jedného dňa prišiel k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježišova odpoveď ho zarazila, pretože v nej nebolo žiadne musíš, ani nesmieš.
Ježiš mu povedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Milujem

Namiesto musíš a nesmieš mu Ježiš radí iné slovo: miluj, teda maj rád. Pre zákony používame značku §, pre lásku ♥. 
  • Vyberte z tabule zákonov srdce, zvyšok odložte. Srdce ukážte deťom, aby si ho mohli pozorne prezrieť. 
Čo sa zmenilo? To o spaní, upratovaní, učení sa aj umývaní zubov zostalo. Ale stratil sa nám paragraf. A aj slová musíš a nesmieš. Ježiš to nášmu zákonníkovi úplne otočil. 
  • Otočte srdce a prečítajte s deťmi slová na druhej strane. Upozornite ich na tie, ktorú sú zvýraznené.
Ježiš chce, aby si náš zákonník namiesto musíš a nesmieš každý deň pripomínal: miluj, maj rád
Zákonníkovi Šimonovi sa to tak zapáčilo, že sa hneď s radosťou pustil do učenia detí. Pravda najprv tých vlastných. Hovoril im:

Máš rád seba? To je správne. Tak teraz šup do postele. Vieš že ak nejdeš včas spať, tvoje telo je na druhý deň hrozne unavené, nič sa mu nechce a ľahko sa na všetko nahnevá.
Ale pred spaním si umy zuby. Aby ti nevypadali a aby si mohol jesť dobré veci aj keď budeš veľmi starý. 
  • Náš zákonník totiž ešte nepoznal zubné protézy :-)
Máš rád maminu? Tak si pekne uprac veci. Mamina sa veľmi trápi, keď je všade neporiadok. A keď musí upratovať aj za nás, je veľmi unavená.

No a tie ponaučenia zakončil nejako takto:
Teraz sa pôjdeme všetci spolu pomodliť. To preto, že máme radi Pána Boha. Poďakujeme mu za všetko, čo pre nás robí. A poprosíme ho o silu a vytrvalosť, aby  sme boli stále lepší a lepší k sebe, druhým i k nemu.

Modlitba

  • Katechézu zakončite modlitbou, v ktorej s deťmi poďakujete za jeho dary a porosíte o silu a vytrvalosť milovať ho nadovšetko a milovať blížneho ako seba samých.
Tvoje srdce má dve strany. Lásku k Bohu a lásku k človeku.

Obrázky

  • Malý misionár. Bratislava: PMD, 2021.
  • Pixabay.com (candy-148967; puzzle-4757816; bed-6664621; ghost-303596; house-294594; messy-1459688)

Publikácie a pomôcky