Rodinná katechéza / O Bartimejovi a misionároch

Rodinná katechéza, XXX. cezročná nedeľa, rok B (24.10.2021)
metodika

Charakteristika:    Východiskom katechézy je rozprávanie o slepom Bartimejovi (Mk 10, 46b-52). V prvej časti deti zážitkovou formou spoznávajú, aké je to byť nevidiacim. V druhej prepojíme Bartimejov hendikep, ktorý mu bránil vidieť a nasledovať Ježiša, s tematikou misií. Misionár je tu predstavený ako človek, ktorý hovorí o Ježišovi ľuďom, ktorí o ňom dovtedy nepočuli nič dobré. V katechéze sa tiež spomínajú ďalšie činnosti misionárov. V závere je uvedený aj námet na spoločnú modlitbu.

Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať šatku na zaviazanie očí; pero; papier; drevené (plastové, prípadne kartónové) písmenká. Hodia sa vám aj fotky z Kene a mapa sveta alebo glóbus.

Evanjelium

 • Všetci stoja, jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať (Mk 10,46b-52).
Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Katechéza

Aké je to byť slepý?

V evanjeliu sme čítali o mužovi, ktorý bol nevidiaci. Nevieme, či sa už taký narodil, alebo stratil zrak až neskôr, pretože ochorel. No nevidel nič, len tmu. A nikto mu nevedel pomôcť. Lekári boli bezradní, okuliare nepomáhali. Náš muž sa volal Bartimej.
Aké to je, keď je niekto slepý a vôbec nič nevidí? Vyskúšajme si to.
 • Vyberte si „dobrovoľníka“, podmienkou je, aby vedel písať a čítať, môže byť aj dospelý. Zaviažte mu oči šatkou a overte, či skutočne nevidí. Môžete sa spýtať napríklad na farbu svojho oblečenia. Potom mu dávajte rôzne úlohy. Zmyslom je aby si deti uvedomili obmedzenia, ktoré so sebou slepota prináša. Dobrovoľníkov môžete striedať.
 • Orientácia: Požiadajte dobrovoľníka, aby z opačného kúta miestnosti priniesol určený predmet.
 • Rozlíšenie farieb: Položte pred neho papiere alebo kocky rôznych farieb, jeho úlohou je určiť tie, ktoré sú napríklad zelené.
 • Rozoznávanie vecí: Položte pred dobrovoľníka rôzne potraviny, ovocie alebo zeleninu, podľa toho, čo doma nájdete. Vyberte aj také, ktoré sa na seba tvarom podobajú, napríklad mrkva a petržlen, jablko a pomaranč a podobne. Dobrovoľník dajte za úlohu napríklad vybrať petržlen do polievky a jablko do ovocného šalátu.
Ozaj, všimli ste si, aké je Bartimejovo zamestnanie? Čo práve robil, keď okolo prechádzal Ježiš? 
 • Napíšte na papier alebo tabuľu vetu „Pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral.“ a požiadajte dobrovoľníka so zaviazanými očami, aby ju prečítal. Asi to nedokáže, preto mu pomôžu ostatné deti.
Bartimej sedel pri ceste a žobral. Nepracoval. Nie preto, že by sa mu nechcelo, ale preto, že pre neho nebola žiadna práca. Nemohol byť murárom, lebo nedokázal priniesť na stavbu tehly a keby aj, asi by staval domy s krivými múrmi. Nemohol byť ani učiteľom v škôlke, veď nepozná farby. A nemôže byť ani kuchárom, pretože nerozozná mrkvu od petržlenu. Nemá prácu, nemá peniaze a tak žobre.
Myslíte, že vie čítať a písať?
 • Požiadajte dobrovoľníka, aby napísal svoje meno. Ostatní ho prečítajú. Potom pred neho položte meno Ježiš (drevené písmená alebo vystrihnuté z kartónu, aby ich bolo možné nahmatať) a požiadajte ho, aby prečítal slovo, ktoré má pred sebou.
No vidíme, že Bartimej by nemohol byť zamestnaný ani ako pisár. Možno by mohol byť riaditeľom, lebo podpísať sa vie, ale iné zamestnanie sa pre neho nehodí.
 • Dobrovoľník si dá dole šatku a prečíta meno Ježiš.

Bartimej nevidel Ježiša

Niečo iné trápilo Bartimeja ešte viac ako slepota, nezamestnanosť a nedostatok peňazí. Bartimej nevidel Ježiša a nemohol ísť za ním, pretože sám by to nezvládol a nikto mu nepomohol, len ho okrikovali. A tak keď počul, že sa Ježiš priblížil, kričal, čo mu sily stačili:
„Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
 • Deti môžu volať s Bartimejom: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Tí, ktorí nevidia Ježiša

Na svete je veľa ľudí, ktorí nevidia Ježiša a nemôžu ísť za ním. V skutočnosti majú oči v poriadku. Tým nevidia myslím, že Ježiša vôbec nepoznajú, nikdy o ňom nepočuli nič dobré. A tým nemôžu ísť za ním zasa myslím, že nie sú kresťanmi, ani nevedia, čo to vlastne znamená. Takí ľudia žijú aj na Slovensku. No sú na svete krajiny, kde je ich veľmi veľa. A preto do tých krajín odchádzajú misionári, aby im rozprávali o Ježišovi a naučili ich žiť tak, ako žijú kresťania. Hovoríme, že im pomáhajú prísť bližšie k Ježišovi.

Misionár

Misionárom môže byť každý. Do ďalekých krajín hovoriť o Ježišovi odchádzajú niektorí kňazi, rehoľné sestričky, lekárky, učitelia, ba niekedy idú na misie aj celé rodiny. Presťahujú sa na niekoľko mesiacov napríklad do Afriky, aby tam slúžili ľuďom, ktorí to potrebujú.

Ale misionár iba nerozpráva o Ježišovi. Vlastne väčšinou hovorí o Ježišovi viac dobrými skutkami ako slovami. Misionári sa starajú o chorých, stavajú nemocnice, budujú školy, v Afrike pomáhajú kopať a vŕtať studne, aby mali tamojší ľudia čistú vodu na pitie.
 • Teraz môžete deťom ukázať plagát misijnej nedele. 
Na plagáte je dievča, ktoré naberá vodu do bandasiek. Keď ľudia kraji Samburu v Keni potrebujú vodu, musia prejsť pešo osem kilometrov a priniesť si ju domov zo studne v bandaske. Takáto bandaska váži aj 20 kg. Preto pre nich misionári, aj vďaka podpore zo Slovenska, budujú studne.

Niektorí z tých ľudí v Keni sa potom možno pýtajú misionára: „Prečo to pre nás robíte? Veď sme pre vás cudzí. A prečo nám pomáhajú ľudia zo Slovenska? Veď my ani nevieme, kde to Slovensko je.“ A vtedy im môže misionár hovoriť o Ježišovi, ktorý má rád každého človeka a učí nás kresťanov pomáhať.

Modlitba

 • Napíšte na papier alebo vyskladajte z písmeniek slovo misionár. Vytvorte s deťmi vlastné modlitby, v ktorých sa objavia slová, začínajúce na niektoré z písmen slova misionár. Ak je to ťažké, použite pripravené modlitby:

M Milý Ježiš, prosíme ťa za všetkých misionárov, aby milovali svoju prácu i tých, ku ktorým ich posielaš. Prosíme ťa, vyslyš nás.

I Pane, prosíme ťa za nás kresťanov, aby sme boli ochotní ísť k tým, ktorí o tebe nepočuli. Prosíme ťa, vyslyš nás.

S Daj nám Pane silu svedčiť o tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás.

I Dávaj nám Pane inšpirácie a ukazuj nám, ako môžeme druhých privádzať k tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás.

O Otvor naše oči i srdcia pre potreby druhých. Prosíme ťa, vyslyš nás.

N Prosíme ťa za národy, ktoré ťa nepoznajú. Pošli im láskavých a vytrvalých misionárov. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Á Požehnaj Afriku a zvlášť Keňu a otvor oči a srdcia jej obyvateľom, aby ťa spoznali a išli za tebou ako Bartimej. Prosíme ťa, vyslyš nás.

R Daruj nám radosť z každého človeka, ktorý ťa spoznal a kráča za tebou. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane Ježišu, láskavo vypočuj naše prosby a posilňuj nás v ohlasovaní radostnej zvesti v srdciach svojich blížnych. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Publikácie a pomôcky