Človek, o ktorom vieme to najdôležitejšie

Šimon a Júda, apoštoli

V breviári je vždy krátky životopis svätého, ktorý má práve sviatok. Keď som sa ráno išiel modliť, prečítal som si o Šimonovi toto: "Šimonovo meno je v zozname apoštolov na jedenástom mieste. Nevieme o ňom nič, iba to, že sa narodil v Káne Galilejskej a volali ho Horlivec." 
Ale to je fantastické, lebo vieme o ňom to najdôležitejšie: je apoštolom Ježiša Krista a je horlivý. Keby sme mali všetky jeho životopisné údaje, mohli by pri nich tieto dve informácie celkom stratiť. Je to ako na náhrobnom kameni. Tak sa tiež píše len to najdôležitejšie.

Čo je tá najdôležitejšia informácia o tebe? Kto si? Na to sa sústreď...

Autor: © Ralph Hammann - Wikimedia Commons

Publikácie a pomôcky