Na posvätenie...

CR-29 ŠT

V dnešnom prvom čítaní Pavol vyzýva veriacich v Ríme: "Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti." Pripomína im čas, keď boli pohanmi (vydávali svoje údy na neprávosť) a vyzýva ich, aby teraz vydávali svoje údy na posvätenie.

Môže to znamenať dve veci. Prvou je služba. Apoštolove slová môžeme prijať ako jednoduchú výzvu: daj svoje ruky či nohy do služby posväcovania sveta. Druhou je posvätenie. Niekedy akoby sme priveľa uvažovali o duši a málo o tele, ktoré predsa je a má byť sväté. Kľakni si pred Pána a pros ho: "Posväť toto telo, tieto ruky, nohy, ústa, uši..."

Ale vlastne je dosť pravdepodobné, že tie dve veci sa nedajú oddeliť a Pán bude posväcovať tvoje ruky skrze službu tvojich rúk, tvoje ústa cez službu slova, do ktorej sa pustíš, tvoje nohy cez každý krok, ktorý ťa priblíži k ľuďom na okraji... Poobzeraj sa a zisti, kde ťa potrebuje.

Publikácie a pomôcky