Nebojte sa, poďte, choďte...

VN-01 NE A

Anjeli sú dobrí poslovia, spoľahliví, struční a jasní. Ten ktorý odvalil kameň od Ježišovho hrobu je toho dobrým príkladom. Jadro jeho posolstva sa dá skoncentrovať do troch slovies: Nebojte sa, poďte a choďte.

Nebojte sa, hovorí anjel (i Ježiš). Koho sa nemajú báť? Možno anjela, veď Matúš hovorí, že "jeho zjav bol ako blesk." Alebo vojakov a moci, ktorú reprezentujú. Možno Ježiša, a nie len preto, že stretnúť niekoho, kto bol mŕtvy, to človeka zamrazí. No báť sa by sa mali len tí, ktorí sa rozhodli žiť v hriechu.
A možno majú skôr strach z niečoho. Boja sa pozrieť do hrobu. Majú strach ísť svedčiť učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Boja sa nepochopenia, výsmechu, neprijatia... 
Na to všetko hovoria anjel i Ježiš:  "Nebojte sa!" A nehovoria to len tým ženám, ale aj nám: Ani "vy sa nebojte!"

Poďte si pozrieť hrob, pokračuje. Včera alebo predvčerom si mnohí z nás pozreli to "miesto, kde ležal", symbolický "Boží hrob" so sochou mŕtveho Ježiša. Ale to nie je to, čo videli ženy. Pretože to bolo včera. Dnes je hrob prázdny. 
Každopádne anjelovo poďte sa pozrieť je výzvou vstúpiť aj do temnoty, do toho, z čoho máme strach a obavy... Iba tak môžeme zistiť, čoho sa skutočne treba báť a čo je len zbytočný strach, ktorý človeka iba zväzuje. Je to dôležité. Veď aj ženy stretli a spoznali Ježiša až potom, čo sa odvážili do temnoty.

Choďte a povedzte ostatným, že Ježiš žije. Ježiš s týmto posolstvom neposiela anjela, ktorý má na to všetky predpoklady, ale Máriu Magdalénu a jej kamarátku, ktorým síce učeníci najprv neuveria ani slovo, ale ani sa ich nebudú báť.
Ježiš aj z teba urobil svedka svojho zmŕtvychvstania. Možno si presvedčený, že nejaký anjel (alebo skoro anjel) by sa na to hodil lepšie ako ty, ale Ježiš tým poslaním poveruje teba.

Nebojte sa! Ak máte stále neistotu, pozrite si "miesto, kde ležal." A choďte v mene Božom svedčiť: "Ježiš žije! Aleluja!"  

Publikácie a pomôcky