Chápete, čo som vám urobil?

Zelený štvrtok Pánovej večere

"Chápete, čo som vám urobil?", pýta sa Ježiš v dnešnom evanjeliu učeníkov po tom, čo im umyl nohy. Tá otázka je určená aj nám, je dôležité, aby sme chápali, čo pre nás Ježiš urobil.

Čo pre nás Ježiš urobil?

1. Miloval (a miluje) ťa do krajnosti.  Ježiš, skutočný Boh ktorý sa stal skutočným človekom, prepásaný zásterou kľačí na zemi a umýva nohy učeníkov. Ján ten moment komentuje slovami: "Miloval ich do krajnosti." Myslím, že evanjelista nehovorí len o tejto jedinej izolovanej udalosti. Hovorí o Ježišovom celkovom životnom štýle.
  
Vieš, čo pre teba robí? Miluje ťa do krajnosti. Predstav si, ako dnes umýva tvoje nohy, poutiera ich a ešte aj pobozká, ako to urobil pápež František. Koľkokrát ťa už v tvojom živote zachránil, koľkokrát ťa vytiahol z brindy, koľkokrát ti odpustil. A dnes kľačí pred tebou, aby ti poslúžil. Znova.

2. Vylial svoju krv. V prvom čítaní sme počúvali o tom ako a prečo vznikol obrad židovskej Veľkej noci. Je to tá noc, keď v Egypte zomreli všetci prvorodení v každom dome okrem tých, ktoré boli označené krvou baránka. V židovských domoch totiž obetovali baránkov a ich krvou označili zárubne dverí. A tak v každom dome zomrel baránok namiesto človeka. Ježiš je tým baránkom, On je ten, koho krv bola vyliata za teba. Lebo ťa miluje do krajnosti.

3. Stal sa chlebom. V druhom čítaní Pavol hovorí o tom, čo je jadrom dnešného slávenia, o ustanovení Eucharistie. Ježiš sa stal chlebom a vínom. A zdôrazňuje, že to je pre nás. Pre teba. Aby to bolo pre nás prijateľné, Eucharistia si zachováva podobu a chuť chleba a vína. My ani nedokážeme doceniť, čo pre nás urobil. No Eucharistia je sviatostný znak jeho lásky do krajnosti.

Čo máme robiť?

Nasleduj príklad. Spomeň si na posledné slová dnešného evanjelia. Keď umyl učeníkom nohy, povzbudil ich: "Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám." Vieš, čo máš robiť. Nasleduj jeho príklad, si milovaný do krajnosti. Miluj do krajnosti.

Sláv eucharistiu. V druhom čítaní nachádzame ďalšiu výzvu: "Toto robte na moju pamiatku." Rob to, sláv eucharistiu, to znamená sláv svätú omšu, samozrejme vrátane svätého prijímania.

Prvé s druhým súvisí. Sláv a jedz Eucharistiu a nasleduj Ježišov príklad. Miluj do krajnosti.

Modlitba

Bože, na svoju slávu a na spásu ľudstva ustanovil si Ježiša Krista za najvyššieho a večného kňaza; daj, aby ľud, ktorý ti on získal svojou krvou, z eucharistickej obety čerpal spásonosnú silu jeho kríža a zmŕtvychvstania. Amen.

Publikácie a pomôcky