Rodinná katechéza / Ježiš je brána

IV. veľkonočná nedeľa, rok A
Charakteristika: Biblická katechéza, evanjelium Jn 10,1-10 (Ja som brána). Čítanie evanjelia uvedieme slovníkom, v ktorom sa zameriame na niektoré slová, ktoré sa objavia v perikope (ovčinec, zlodej, pastier, zbojník). Po evanjeliu nasleduje vlastná katechéza. Priblížime obraznú reč evanjelií, dotkneme sa témy modlitby za duchovné povolania (dobrí pastieri) a krátko vysvetlíme aj obraz Ježiš – brána. V pracovnom liste deti okrem iného hľadajú aj stratenú ovečku.

Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Iná verzia katechézy (2020)

Úvod

 • Túto časť možno zaradiť pred evanjelium ako úvod, pri svätej omši aj po ňom ako uvedenie do katechézy.

Slovník

(SN_02) Čo je to ovčinec? Neporiadok, ktorý zostáva po ovciach (a), miesto, kde sú ovečky doma, domov pre ovečky (b), alebo jedlo, ktoré majú ovečky najradšej?
Ovčinec je miesto, kde sú ovečky doma, majú tam všetko, čo potrebujú a sú tam v bezpečí. Je to vlastne maštaľ pre ovce, kam sa uchýlia na noc alebo kde prezimujú.

(SN_03) Čomu sa venuje zlodej? (a) Je jeho úlohou je chrániť ovečky pred nebezpečenstvom? (b) Je dobré, ak ho ovečky počúvajú, pretože má pre ne vždy dobrú radu? (c) Alebo kradne ovečky, aby ich potom draho predal cudzím pastierom?
Zlodejom sa nedá veriť a neoplatí sa ich ani počúvať. Nemali by to robiť ani ovečky, ani ľudia, pretože to vždy zle dopadne.

(SN_04) Podľa čoho sa pozná dobrý pastier? (a) Podľa kožucha, ktorý má vyrobený z nakradnutej ovčej vlny. (b) Podľa toho, že býva v Ovčiarsku (obec v okrese Žilina ;-) (c) Alebo sa dobrý pastier pozná podľa toho, že sa zodpovedne stará o ovečky a chráni ich?
Či je pastier dobrý alebo nie, to sa nepozná podľa oblečenia, výzoru alebo podľa toho, odkiaľ pochádza alebo kde práve žije. Dá sa to poznať podľa toho, ako sa stará o svoje ovečky.

(SN_05) Kto je to zbojník? (a) Je slovo zbojník len krajšie pomenovanie pre zlodeja? (b) Alebo je zbojník človek, ktorý prekonal ovčie kiahne a pretože mu zostali jazvy, nosí na tvári kuklu? (c) A nie je to náhodou meno pre špeciálny druh zámku, ktorým sa na noc zamyká brána ovčinca?
Zbojník je samozrejme zlodej, ktorý kradne ovečky len preto, aby si na nich pochutil. Ovečky by ho nemali počúvať ani si od neho nič brať, ak im niečo ponúka.

Evanjelium

 • Jn 10,1-10, SN_06-08.
Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.
Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“
VN-04NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_09. Deti doplnia chýbajúce slovo obrazne. Následne jednoduchým spôsobom priblížime obraznú reč evanjelia.
Ovce, ovčinec, pastieri, zlodeji, zbojníci… O nich všetkých hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Ale prečo? Chce snáď učiť učeníkov, ako sa starať o ovečky? To asi nie. 
Evanjelista hovorí zvláštnu vec: „Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.“
Dospeláci to niekedy tak robia, vysvetľujú veci obrazne, aby ich druhí lepšie pochopili. Hmhm, a niekedy sa to nepodarí.
 • SN_10. Deti dopĺňajú prirovnania. Výsledok je na nasledovnom snímku.
Včielka. Keď ťa chce napríklad pani učiteľka pochváliť, povie, že si usilovný ako včielka.
Slimák. Keď niekto povie o druhom, že je slimák, znamená to, že je… (pomalý)
Jedľa. Čo to znamená, keď o niekom povieme, že je ako jedľa? (vysoký a rovný)
Sova. A keď je niekto ako sova? Nechceme tým povedať, že má perie, lieta v noci a je myši. Obrazne tak hovoríme, že je… (múdry)
 • SN_12. 
Evanjelista Ján nám napísal, že aj Ježiš hovoril obrazne. Niektorí jeho poslucháči mu nerozumeli. Ale my mu určite rozumieme. 

Ovečky. Koho má Ježiš na mysli, keď hovorí o ovečkách?
 • SN_13. Ovce tu znamenajú kresťanov.
Pastier. A o kom hovorí, keď spomína pastierov?
 • SN_14. Pastieri sú tí, čo sa starajú o kresťanov – Boží ľud. Ježiš je náš najvyšší pastier. A vybral pre nás aj iných pastierov, biskupov, kňazov a diakonov. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu zvlášť prosíme Ježiša, aby kresťanom dával dobrých pastierov, ktorí sa budú starať o jeho ľud a chrániť ho.
 • TIP: Príležitosť pohovoriť o duchovných povolaniach, prípadne sa spolu modliť za duchovných pastierov…
Ovčinec. Ak Ježiš nazýva obrazne kresťanov ovečkami, kňazov pastiermi, čo je to potom ovčinec?
 • SN_15. Našou duchovnou rodinou, ktorá tvorí náš duchovný domov, je Cirkev. A dom, v ktorom sa spolu stretávame, voláme kostol.

Ježiš je brána

Ježiš používa ešte jeden obraz. Hovorí o sebe, že on je brána ovčinca. Cez neho môže prísť každý do rodiny kresťanov, kde nájde všetko, čo potrebuje pre duchovný život. Prísť môže každý. Aj to sa dnes učíme od Ježiša – byť voči druhým otvorený tak, ako on.

Pracovný list

Obrázky

https://www.canva.com/
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5371
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8307
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9531

Publikácie a pomôcky