Kto je Boh?

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Kto je Boh? To je otázka. Kedy si sa naposledy zadíval na mesiac, hviezdy, oblaky...? Myslím také to skutočné pozeranie, keď sa uprostred noci prebudíš a vyjdeš na balkón, alebo deň keď si iba tak ľahneš na trávu a pozeráš nebo... 

Pretože práve niečo také pohlo žalmistu (medzi nami kráľa Dávida), aby zložil pieseň, ktorú dnes spievame medzi čítaniami. "Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.". Boh je vládca. Nie infantilný alebo senilný kráľ z rozprávok, ani tyran z hodín dejepisu. Ak chceš vedieť, kto je Boh, pozeraj na oblohu, mesiac a hviezdy. Nie preto, že mesiac a hviezdy sú veľkolepé. Sú, ale nás je dnes ťažké vôbec niečím ohúriť. Pretože sú darom pre nás.

Potrebujeme vnímať veľké Božie diela, aby nám pri pohľade na ne napadlo tak ako Dávidovi: "Čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš?" Potrebujeme vnímať Božie diela, aby sme sa vrátili do reality. Nie sme pupok sveta, ani tí najdôležitejší. O vznešenosti či dôležitosti ani nehovorím. Keď to urobíme, objavíme ďalšiu odpoveď na otázku "Kto je Boh?" On je ten, čo na teba pamätá a ujíma sa ťa.  

A Dávid pokračuje: "Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk... Všetko si mu položil pod nohy." Kto je Boh? Ten, čo ťa stvoril, dal ti výnimočnú dôstojnosť, ktorá prevyšuje všetky stvorenia, povolal ťa k veľkým veciam, zveril ti svet, aby si ho dotváral a premieňal.

Kto je Boh? Boh je vlastne otázka a my sme odpoveď. Pretože nemôžeme zostať len pri tvrdení, že je Vládca, Pán, Vznešený. Čo s tým urobíš? Sú len dve možnosti: Buď ho za prijmeš ako svojho Vládcu a Pána, budeš uctievať jeho vznešenosť a podriadiš sa jeho moci a vôli, alebo ho odmietneš.

Dospelý, zrelý človek predsa nemôže zostať len pri vytešovaní sa z toho, že je milovaný, že Boh na neho pamätá, ujíma sa ho, stvoril ho, povolal... Len maličké deti môžu iba prijímať a brať.  Pretože na lásku sa musí odpovedať láskou alebo odmietnutím. Ako keď muž požiada svoju vyvolenú o ruku. Ona má len dve možnosti, buď sa s ním zasnúbi, alebo sa jeho lásky odriekne. 

Boh je otázka. Akou si odpoveďou?

Publikácie a pomôcky