Dary, služby, účinky

VN-08 NEC - Turíce

Jedna z metód čítania Biblie sa zakladá na hľadaní odpovedí na jednoduché otázky typu čo, kde, kedy, prečo, ako...? Ak by sme ju chceli použiť na dnešné čítania, pýtali by sme sa: "Čo sa stalo?", napríklad "Čo sa stalo v deň Turíc?" A pýtali by sme sa nesprávne. Pretože dnes tieto texty čítame  v liturgickom kontexte, a tak by sme sa mali spýtať nie "Čo sa stalo?", ale "Čo sa deje?"

Pripomenie nám to prefácia dnešnej slávnosti, v ktorej budeme vzdávať vďaky Bohu, lebo na zavŕšenie veľkonočného tajomstva zoslal dnes Ducha Svätého na tých, ktorých v Kristovi prijal za svoje deti. Dnes je skutočne dôležitý deň.

Podobne ako vtedy, aj dnes je nedeľa, prvý deň v týždni. A ako vtedy, aj dnes sa zhromažďujú po celom svete kresťanské komunity, aby prijali medzi sebou Krista. Dnes, pri slávení svätej omše, prichádza Kristus a oslovuje nás: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." A vyzýva: "Prijmite Ducha Svätého."

Chceš prijať Ducha Svätého? Iste, pred evanjeliom dnes spievame z plného hrdla: "Duchu Svätý, príď z neba... Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho..." A v žalme prosíme: "Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme." ... Urob z tých slov svoje želanie. 

Načo je nám Duch Svätý? Výborne to vystihol Pavol v dnešnom druhom čítaní: "Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok." Tri veci: dary, služby, účinky. Presnejšie Duch Svätý prináša dary pre účinnú službu. "Na všeobecný úžitok."

Dary sú rozličné. Môžu mať podobu tých z dnešného prvého čítania, ale vôbec nemusia. Tú nekonečnú pestrosť darov Ducha Svätého sme vyjadrili v siedmych oblastiach. Možno ťa Pán obdaroval múdrosťou (a múdrosť, to nie je to isté, ako vzdelanie, hoci sa to samozrejme nevylučuje). Možno darom rozumnosti (nemýliť si s inteligenciou). Schopnosťou poradiť alebo dať si vždy rady. Silou ustáť ťažkosti a boje. Poznaním príležitostí a možností tam, kde ostatní už nevidia žiadnu cestu, pochopením súvislostí, ktoré iným unikajú. Nábožnosťou, ktorá nie je sentimentálnou sebaprezentáciou, ale niečím, čo oslovuje a priťahuje k Bohu aj iných, takže je "na všeobecný úžitok." Bázňou pred Bohom, nie strachom, ale hlbokou láskou... Opäť, ako všetky dary, "na všeobecný úžitok."

Účinky sú tiež rozličné. "Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme", spievame v žalme. Predstavujem si pritom, ako sa svet stáva znova na plastický, tvarovatelný. Ako sa ja a ty, s tým, čo je v nás už nejako zatvrdnuté a skostnatené, znova stávame tvárnymi. Ako sa tí, ku ktorým nás Kristus posiela, stávajú tvárnymi pre pečať, ktorú chce do ich On vtlačiť.

A rozličné sú aj služby. Aká je tá tvoja služba v Cirkvi? Apoštoli dostali službu odpúšťania hriechov. A ty? Ducha Svätého si dostal, ak ho neodmietaš, je v tebe a s tebou, stačí sa mu otvoriť. Proces obnovy tvarovatelnosti teba a sveta začal. Hľadaj si službu. "Na všeobecný úžitok."

Publikácie a pomôcky