Za koho ma pokladajú zástupy?

CR-12 NE C

"Za koho ma pokladajú zástupy?" pýta sa Ježiš učeníkov. "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov", odpovedajú oni. Z ich odpovedí je nám jasné, aká veľká priepasť je medzi tým, za koho Ježiša pokladajú a kým Ježiš skutočne je.
Veď Ježiš určite nie je Ján Krstiteľ, ani Eliáš, ani nejaký zmŕtvychvstalý dávny prorok. Je blízkym príbuzným Jána Krstiteľa, jeho pôsobenie má aj prorocký charakter a my veríme a hlásame, že Ježiš vstal z mŕtvych... Ale všetko je to inak, než než by naznačoval prieskum verejnej mienky, ktorý si v ten deň Ježiš objednal u učeníkov.

gospelbaseddisciple.blogspot.com
Stáva sa to. Občas proste zistíme, že ten alebo tamten človek je niekým iným, než za koho sme ho pokladali. Možno preto, že nosil masku pretvárky. Možno preto, že naše hodnotenie bolo príliš povrchné. A možno sú na vine okolnosti, aké tu nikdy predtým neboli a v ktorých sa dotyčný prejavuje nejako inak ako zvyčajne. Musíme byť opatrní v každom hodnotení druhých a pamätať, že možno sú iní, než za akých ich pokladáme. Veď sú chvíle, keď dokážeme prekvapiť aj sami seba...

A za koho pokladáme Ježiša? Myslím, že každému hneď napadne zopár katechizmových odpovedí. A keby nie, zopár ich nájdeme aj v dnešných biblických textoch. "Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj", spievame v žalme a napadne nám, že Ježiš je predsa Pán a Boh. Pavol nám zase v druhom čítaní pripomenie, že Kristus je Boží Syn, skrze ktorého sa stávame Božími synmi a dcérami. Peter vyznáva, že Ježiš je Mesiáš a Ježiš sám o sebe hovorí ako o Synovi človeka.

Ale to sú odpovede na otázku "Kto je Ježiš?", nie na otázku: "Za koho pokladáš Ježiša?" Napriek tomu, že sa v našich súdoch a hodnoteniach mýlime, sú dôležité. Pretože na nich, nie na oficiálnych životopisoch, budujeme naše vzťahy.

Dopraj si dnes čas a pokoj na tú jednoduchú otázku. Predstav si, ako sa ťa Ježiš pýta: "Za koho ma pokladáš?" Alebo inak: "Kým som pre teba?" Odpovedz mu. Celkom osobne.

Publikácie a pomôcky