Imperatívy

PÔST-03 ST: Dt 4, 1.5-9

V dnešnom prvom čítaní som napočítal sedem imperatívov v súvislosti s prikázaniami:
  1. Počúvajte prikázania a ustanovenia!
  2. Zachovávajte ich, aby ste žili!
  3. Strážte ich!
  4. Uskutočňujte!
  5. Dávajte veľký pozor na seba a na svoju dušu!
  6. Nezabudnite na veci, ktoré ste videli na vlastné oči!
  7. Poučte o nich svojich synov a svojich vnukov!
Myslím, že to je dosť úloh, nie?

Publikácie a pomôcky