Bahniatka

PÔST-Kvetná nedeľa

Rozmýšľam, načo sú nám doma tie bahniatka. Prečo chceme, aby súčasťou našej všednej každodennosti bola ďalšia praobyčajná vec? Možno má ta praobyčajná vetvička pripomínať neobyčajnú skúsenosť. Skúsenosť cesty.
Tí ľudia, čo prišli do Jeruzalema naraz s Ježišom, boli pútnici ako on. Všetci sa s ním (okrem apoštolov) stretli v náhodou, v ktorej niektorí z nich spoznali Božie pôsobenie. Spoznali, že sa práve dotli niečoho veľkého. Väčšieho, než len obyčajnej senzácie. Putovali s Ježišom. Niektorí nie len do Jeruzalema, ale aj na Golgotu.
Keď po nich opakujeme putovanie, slová a gestá... hlásime sa k skúsenosti tej istej cesty. Cesty, na ktorej sú Betfage, Jeruzalem, Golgota aj hrob len zastávkami, no nie cieľom. A bahniatka? Môžu byť suvenírom, ktorú nám tú skúsenosť občas pripomenie. 

Publikácie a pomôcky