Počúvať, ísť a hovoriť

PÔST-03 ŠT

Dnešná liturgia slova má svoju dynamiku, vyjadrenú hneď v prvých veršoch čítaných textov. 
  • Prvé čítanie začína myšlienkou počúvania. Boh pripomína prikázanie, ktoré dal svojmu ľudu: „Počúvajte môj hlas“.
  • Žalm začína stručnou výzvou: „Poďte!“
  • Na začiatku evanjeliovej state sledujeme človeka, ktorý bol nemý a teraz hovorí.
Počúvať, ísť a hovoriť!
V prvom čítaní Pán konštatuje, že jeho ľud ho nepočúval a odišli za svojimi chúťkami. Žalmista zase vyzýva poďte, plesajme v Pánov... aby to nedopadlo ako na púšti pri Masa a Meríba, kde Izraeliti najprv prestali počúvať, vzápätí nechceli ísť ďalej a reptali, teda hovorili proti Bohu.
Počúvať, ísť a hovoriť! Všetko troje je potrebné. V správnom pomere a poradí!

Publikácie a pomôcky